profil

Powtórzenie wiadomości o liryce (środki stylistyczne, rodzaje wiersza, podział rymów)

poleca 84% 2846 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Środki stylistyczne:

APOSTROFA - bezpośredni zwrot do kogoś lub czegoś, szczególnym rodzajem apostrofy jest inwokacja (uroczysty zwrot do Boga, bóstwa z prośbą o natchnienie)

ANAFORA- poszczególne wersy rozpoczynają się tym samym wyrazem, zwrotem

ANTYTEZA- zestawienie dwóch przeciwnych sformułowań

EPITET- określenie rzeczownika

EPIFORA- poszczególne wersy kończą się tym samym zwrotem, słowem

METAFORA- inaczej przenośnia, takie połączenie wyrazów, które w języku potocznym raczej nie występuje i nie ma znaczenia dosłownego

PORÓWNANIE- najważniejszym członem jest "jak"; porównanie homeryckie- rozbudowany człon porównujący

PRZERZUTNIA - przeniesienie końcowej części wersu do wersu następnego

INWERSJA- przeniesienie, odwrócenie, przestawienie szyku wyrazów w zdaniu

OKSYMORON- zestawienie dwóch przeciwieństw w rzeczywistości niemożliwych np. gorący lód

ONOMATOPEJA- wyrazy dźwiękonaśladowcze; wyrazy bezpośrednio naśladujące dźwięki np. stuk, puk, kap, bum

POWTÓRZENIE - chwyt polegający na co najmniej dwukrotnym powtórzeniu tego samego słowa, zwrotu wersu, np. refren, jeżeli dany wers powtarza się co najmniej dwukrotnie możemy uznać go za refren

TURPIZM- przeniesienie do poezji obrazów brzydoty, kalectwa

ŚREDNIÓWKA - regularnie powtarzający się podział w środku wersu (najczęściej występuje w wersach 11-zgłoskowych) od siedmiu sylab w górę będzie występowała średniówka

PERSONIFIKACJA- nadanie cech ludzkich

Rodzaje wiersza:
- wiersz biały - bez rymów
- wiersz ciągły - bez strof
- wiersz sylabiczny - w poszczególnych wersach występuje jednakowa liczba sylab
- wiersz sylabotoniczny - jednakowa liczba sylab i jednakowo rozłożone akcenty
- wiersz toniczny - jednakowo rozłożone akcenty
- wiersz wolny - wiersz pozbawiony jednakowej liczby sylab, bez akcentów, bez rymów i znaków interpunkcyjnych

Rodzaje i podział rymów
- rymy parzyste aabb
- rymy okalające abba
- rymy krzyżowe abab

- rymy męskie - dotyczy wyrazów jednosylabowych
- rymy żeńskie - więcej niż jednosylabowe wyrazy, w których akcent pada na przed ostatnią sylabę (akcent paroksytoniczny)

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:
Komentarze (21) Brak komentarzy
10.4.2017 (08:07)

Takie powtórzenie w małym, ale opisanym wydaniu przyda się na egzamin gimnazjalny, dzięki :) (y)

13.11.2011 (11:48)

Ogarnijcie sie! To wszystko macie w zeszycie, wystarczy przeczytać!!! A tak ogólnie jest to pomocne, a jak nie to wasz problem! Jak musi sie czuć ten, który to pisał! :(

12.10.2011 (03:29)

duzo niema tu tych środkow np:hiperbola

Materiał zweryfikowany

Czas czytania: 2 minuty

Więcej informacji