profil

Pierwsza wojna światowa.

drukuj
poleca 83% 682 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Podzielona Europa:
Na przełomie 19 i 20 wieku Europa była podzielona na dwa wrogie sojusze państw.Niemcy, Austro-Węgry i Włochy należały do trójprzymierza. Natomiast Rosja, Francja i Wielka Brytania tworzyły trójporozumienie, nazywane również Ententą. Sojusze te rywalizowały ze sobą o posiadłości w koloniach. Ponadto każdy z nich chciał odgrywać najważniejszą rolę w Europie. Miejscem szczególnych konfliktów pomiędzy ententą i trójprzymierzem były kraje leżące na bałkanach. Austro-Węgry rywalizowały tam o wpływy z Rosją. Doprowadziło to do konfliktu Austryjaków z Serbią - Bałkańskimpaństwem popieranym przez Rosję.

Wybuch wojny i walki na frontach:
Austro-Węgry oskarżyły o zorganizowanie zamachu w Sarajewie władze Seribii i wkrótce wypowiedziały tę wojnę.Po stronie Seribii opowiedziała się ententa, czyli : ROsja, Francja i Wielka Brytania a Austro -Węgry zostały poparte przez sojusznika trójprzymierza: Niemcy. W ten sposób doszło do wybuchu 1 wojny Światowej.

Działania wojenne rozpoczęły wojska niemieckie, uderzając na Francję. Po ich początkowych sukcesach armieententy zatrzymał natarcie Niemców nad rzeką Marną. Od tej pory żadnej ze stron nie udało się zdobyć przewagi na froncie zachodnim. Przez trzy lata żołnieże znajdowali się naprzeciw siebie w okopach, tocząc szczególnie cięzkie walki o każdy skrawek ziemi., Jedną z najkrwawszych bitew stoczono pod Verdun. Walki w Belgii i na terenie Francji, choć pochłonęły miliony ofiar; nie przynosiły zwycięstwa żadnemu z sojuszy. Taki sposób prowadzenia działań zbrojnych nazwano Wojną pozycyjną.

Jak walczono podczas wojny światowej? :

Samoloty- Służyły do atakowania oddziałłów przeciwnika z powietrza.Ponadto piloci zbierali informacje na temat wojsk nieprzyjaciela.

Gazy Bojowe- Zostały po raz pierwszy użyte podczas 1 wojny światowej. Powodowały one u ludzi silne zatrucia a nawet śmierć.

Maski przeciwgazowe - Chroniły żołnieży przed zatruciem gazów bojowych.

Czołgi- Użyte poraz pierwszy przez Anglików podczas 1 wojny światowej, wywoływały panikę wśród żołnieży przeciwnika.

Karabiny maszynowe- Były skuteczną bronią przeciwko piechocie. W ciągu jednej minuty żołnież oddawał z takiej broni kilkaset strzałów.


Polecasz? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
10.2.2011 (12:21)

dzieki duzo mi to pomoglo :D

Historia powszechna
Historia Polski