profil

I wojna światowa.

poleca 86% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Przyczyny I wojny światowej Przyczyny I wojny światowej Przyczyny I wojny światowej Przyczyny I wojny światowej

Trójporozumienie- sojusz Francji, Rosji, Wielkiej Brytani (ententa)
Trójprzymierze (1879)- sojusz Niemiec, Austro-Węgier i Włoch (1882)
►Rywalizacja głównych potęg europejskich o wpływy polityczne i gospodarcze groziła wybuchem wojny.
►Rywalizujące państwa europejskie utworzyły dwa bloki polityczno-wojskowe: trójprzymierze i trójporozumienie nazywane ententą.
►Oznakami rosnącego napiecia w stosunkach miedzynarodowych na poczatku XX w. były konflikty międzynarodowe, m.in. kryzysy marokańskie i wojny bałkańskie
1914-1918- pierwsza wojna światowa
28 Czerwca 1914- miał zdarzenie zamach na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda nastepce tronu austriackiego.Zamachowcą był Gawril Principa.
28 Lipca 1914- Austro-Wegry wypowiadają wojnę Serbi.
1 Sierpnia 1914- Niemcy wypowiadają wojnę Rosji.
Wrzesień 1914- Niemieckie wojska zostały zatrzymane w bitwie nad Marną.
Luty-Grudzień 1916- bitwa pod Węrdę (300 dni).
►I wojna światowa, 1914-1918, początkowo była planowana jako wojna błyskawiczna. Przeistoczyła się jednak w długotrwałą i wyniszczająca wojne pozycyjną.
►Główne fronty przebiegały następujaco: zachodni na terenie Francji, wschodni na ziemiach polskich zaboru rosujskiego i austriackiego oraz na Ukrainie i Białorusi.
►I wojna światowa różniła się od wcześniejszych konfliktów zbrojnych wykorzystaniem techniki wojennej; duże znaczenie odgrywała gospodarka i zaangażowanie ludności cywilnej.
Grigorij Rasputin- Faworyt rodziny carskiej. Od jego zgody było uzaleznione mianowanie ministrów i wyższych dowudców w czasie 1 wojny światowej.
3 Marzec 1917- strajk z jednym z najwiekszych zakładów Piotrogrodu.
6, 7 Listopad 1917- rewolucja październikowa
RKL- Rada Komisarzy Ludowych na czele z Leninem
3 Marzec 1918- Niemcy i Austria zmuszają Rosję do podpisania traktatu pokojowego w Brześciu Litewskim
►Nieudolność rządów carskich, kleski na froncie i zła sytuacja gospodarcza Rosji były przyczynami niezadowolenia społecznego, które doprowadziło do obalenia caratu w lutym 1917 r.
►Bolszewicy wykorzystali niezadowolenie społeczne oraz panujacy chaos i dokonali zbrojnego przewrotu w pażdzierniku 1917 r. W jego wyniku przejeli władze w Rosji.
►Bolszewicy wygrali wojne domowa (1917-1922). Rozpoczeli budowę pierwszego na swiecie państwa komunistycznego.
1 Luty 1917- nieograniczona wojna podwodna prowadzona przez Niemców.
6 Kwiecień 1917- USA przystępuje do wojny po stronie ententy.
1918- jako pierwsza rozejm podpisała Bułgaria, miesiac później Turcja. Cesarstwo austro-wegierskie uległo rozpadowi.W Pradze ogłoszono powstanie Czechosłowacji, a południowi Słowianie zjednoczyli się z Serbią, tworząc jedno państwo, nazywane później Jugosławią.
3 Listopad 1918- rewolucja w Kilonii ( zapoczatkowali ja marynarze ).
11 Listopad 1918- podpisano rozejm we francji w lasach Kąpień w Retond.
Warunki na jakich podpisano rozejm:
● wojska niemieckie musiały opuścić Belgię, francję, Alzację, Lotaryngię oraz lewy brzeg Renu.
● wydać entencie olbrzymią ilość broni.
18 Styczeń 1919- konferencja pokojowa w Paryżu ( wzięło w niej udział 27 państw)
Antagozizm- wzajemna wrod\gość.
28 Czerwiec 1919- traktat w Wersalu (na jego mocy utworzono Ligę Narodów)

► I wojna światowa 1914-1918 zakończyła się zwyciestwem państw ententy. Traktat pokojowy z Nimcami podpisano 28 czerwca 1919r. w Wersalu.
► Traktat wersalski potwierdził układ sił miedzynarodowych okreslany mianem ładu wersalskiego. Był on kwestionowany przez niektóre państwa, co niosło ze sobą niebezpieczeństwo nowej wojny. Miedzynarodowy system bezpieczeństwa, nad którym miała czuwać Liga Narodów, był zbyt słaby, aby zapobiec zagrozeniom.
► Wojna przyniosła ofiary i zniszczenia materialne, osłabiła także państwa zaborcze. Dzieki temu możliwe było powstanie nowych niepodległych państw, w tym również Polski.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata