profil

I wojna światowa.

poleca 85% 707 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

I wojna światowa
Utworzenie się dwóch autogonistycznych bloków państw
-trójprzymierze – Niemcy, Włoch i Austro-Węgry
-trójporozumienie – Francja, Rosja i Wielka Brytania
wojna na Bałkanach
1912 – 1913-pierwsza wojna bałkańska
1913 - druga wojna bałkańska
1908 - kryzys bośniacki
1881 – grecy zajęli Tesalię i część Egiptu
1913 - przyłączyli jeszcze Kretę
1908 - rewolucja młodo turecka
1881 – Francuzi uzależnili od siebie Tunezje
1882 – kontrolę nad Egiptem przejęła Wielka Brytania
1830 – narodziło się niepodległe królestwo greckie
1878 - niepodległa Serbia
1900 – utworzenie Wielkiej Serbii
1899 – I konferencja pokojowa
1900 II konferencja Haska
I wojna światowa i jej przebieg
zabójstwo Franciszka Ferdynanda w Sarajewie 28 06 1914 było bezpośrednią przyczyną wybuchu I wojny światowej
1 08 1914 – Niemcy wypowiedzieli wojnę Rosji
6 08 1914 – także Austro-Węgry
3 08 1914 – Niemcy wypowiedzieli wojnę Francji
07-11 1916 – bitwa pod Sommą
02 –12 1916 – wielka wojna między Niemcami a Francją
4 05 1915 – przełamania frontu Rosyjskiego przez wojska niemieckie i austriackie
05 1916 – próba przełamania frontu na odcinku południowym przez gen rosyjskiego A. Brusiłowa
28 07 1914 – rozpoczęcie wojny na Bałkanach
do 1916 – Rumunia zajmowała stanowisko neutralne
1915 – do wojny przyłączyły się Włochy
06 1916 – bitwa jutlandzka
11 11 1918 godz. 11 00 zamilkły działa
w I wojnie światowej wzięły udział 24 państwa Ententy i 4 państwa centralne. Zmobilizowano 65 mln żołnierzy ponad 10 mln zginęło 22 mln odniosło rany 8 mln zostało kalekami
28 06 1919 – traktat wersalski
traktat wersalski przyznawał Francji Alzację i Lotaryngię Belgii okręgi Eupen i Malmedy a Polsce Wielkopolskę i pomorze gdańskie
postawa społeczeństwa polskiego –podział Polaków na obozy polityczne
-obóz Proaustriacki (niepodległościowy) – J. Piłsudski
-obóz prorosyjski (zjednoczeniowy) – R. Dmowski
-obóz lewicowy – SDKPiL i PPS-lewica
-obóz lojalistyczny (koncepcja trialistyczna)
pierwsze ośrodki władzy na ziemiach polskich
-Kraków – NKN
-Warszawa – NKP
aktywność obozy proaustriackiego
-utworzenie ZWC w 1908
-powstanie TKSSN w 1912
dekrety i odzewy dotyczące sprawy polskiej
-5 11 1916 – akt 5 listopada wydany przez cesarza Niemiec i Austro-Węgry
-27 03 1917 – odezwa piotrogrocka Rada Delegatów robotniczych i Żołnierskich
-30 03 1917 – odzew rządu tymczasowego Polski
-8 01 1918 – orędzie prezydenta T. W. Wilsona do Kongresu USA
powołanie pierwszych ośrodków władzy w Polsce przez państwa centralne
-6 11 1916 – tymczasowa rada stanu
-12 09 1917 – rada regencyjna

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 2 minuty