profil

Białoruś

poleca 85% 533 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
białoruś

-znajduje się na wschodzie od Polski
-stolica:Mińsk
-Sąsiedzi:Ukraina,Rosja,Łotwa,Litwa,Polska
-Ludność:25-50 na 1 km2
-Kraj śródlądowy o pow.207,6tys km2
-Ludność;ok10mln
-Największe miasta:Orsza Homel,Grodno,
-Przemysł wydobywczy:ropa naftowa,gaz ziemny
-lasostepy,lasy liściaste strefy umiarkowanej
-Rolnictwo:rośliny pastewne.bydło,ziemniaki
-Uprawa:zboże,konopie,tytoń,chmiel,len,ziemniaki
-Przemysł:elektromaszynowy,chemiczny,spożywczy,
-wydobycie węgla kamiennego,ropy naftowej

Podoba się? Tak Nie