profil

Ukraina Bialorus i okolice

poleca 87% 104 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Ukraina- leży w europie PD i wsch. Sąsiedzi : Mołdawia ,
Białoruś, Rosja , Rumunia , Węgry . Krainy Geograf. :
Wyżyny : Wołyńska , Naddnieprzańska, Nadazowska.
Ukraina jest krajem o przewadze terenów równinnych.
Reprezentowanych przez rozległe niziny i wyżyny Ty-
lko na południu kraju znajdują się młode góry fałdowe
północną część kraju zajmuje zabagniona i trudno
dostępna Nizina Poleska . Młode góry fałdowe w
obrębie Ukrainy nazywają się Karpaty . W Ukrainie
występują gleby less Stanowi ona podłoże do
bardzo żyznych gleb zwanych czarnoziemnych
Klimat : Przeważa umiarkowany ciepły , lecz na
PD klimat podzwrotnikowy pół. Krymski
Ludność : Jest to kraj niezbyt zaludniony mieszka
Tam 51 ml. ludzi gęstość zaludnienia wynosi 85 na km
Stolica Kijów rozmieszczenie ludności nie jest równom.
Najwięcej ludzi występuje w szerokim pasie ciągnącym
Się od granicy z polską na zachodzie . Większość
Ludzi mieszka w miastach bo aż 67,7 % Większość
Ludzi stanowią Ukraińcy 73 % dużo jest Rosjan 22 %
Białorusini, Polacy Mołdawianie ok. 1mln i Żydzi
Językiem urzędowym jest Ukraiński większość ludzi
Wyznaje wiarę chrześcijańską i należy do kościoła
Prawosławnego lub greko katolickiego Stosunkowo
Niewiele jest katolików Religie te wyznają przede
Wszystkim miejscowi Polacy . Do obniżenia poziomu
Rolnictwa przyczyniły się zmiany ekonomiczne
Przewaga kołchołzów i gosp. państwowych

Białoruś :
Położenie leży w europa środkowo wsch.
Brak dostępu do morza jest to państwo nizinne
Najwyższy szczyt 345 m.n.p.m. nizina Naddniep
Rzańska wyżyna Białoruska - na białorusi
Występują największe obszary bagienne w europie
30% procent powierzchni kraju
Klimat : umiarkowany na zach. Przejśćiowy na
Wsch kontynentalny trochę zimniej jak w Polsce
Kraj jest ubogi w surowce mineralne
Ludność : 10 mln ludzi gęstość zaludnienia
Bardzo mała 49 km Ludzie : 78% stanowią
Białorusini Rosjanie 10 % Polacy a reszte
Ukraińcy , Żydzi , Tatarzy Około 30 %
Mieszkańców kraju deklaruje się jako ludzie
Bez żadnego wyznania Większość ludzi mieszka
W miastach Oprucz dużego Mińska 1,7 mln tylko
Homel , Witebsk mohylew liczą więcej jak 300 miesz.
Pomimo że dohud narodowy w Białoruśi ma dość
Wysoki poziom żyje się na Bialoruśi ciężko boryka
Się tu z dużymi problemami . Gdyby nie pomoc Rosjan


Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty