profil

Ukraina. litwa, estonia, łotwa

poleca 85% 134 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Ukraina: p.:603.7tys

lud: 52mln stol:Kijów(2,6)

Miasta:Kyjiw,Doniesk,

Charkow,Odessa,Tarnopol

Żytomież,

Rzeki:Dniepr,Dniestr,Desra,

Horyń,Donieck,

Rolnict:Buraki cukrowe,

Jęczmień,Białoruś:P.:207,6tys

lud:10.3mln Mińsk(1,6m.)

Krainy Geog:Wyż Białorus.

(pn) Polesie.(pd)

Miasta:Nowogródek,Grodno

Witebsk,Orsza,

Uprawy:rośliny postowe,żyto,

ziemniaki,len

Hodowla:Trzoda,bydło

34%Kraju stanowią łąki i las

Leży na Wyż Wschodnioeuro-

pejskiej.Litwa:p.:65.2tys,lud 3752tys

gęst 58,stol Wilno593tys

port:Kłojpeda,

Rolnictwo: Trzoda,ziemniaki,

żyto,uprawy paszowe.

Łotwa:p.: 64.5tys,lud2687tys

gęst 42,stol: Ryga(917t)

Estonia:p.:45.1,lud1583tys

ges: 35 stol Talin (505)

Ł.E Rolnictwo bydło, mlecza-

rstwo, trzoda,ziemniaki,żyto,

buraki cukrowe,przeteórstwo

ryb, brak,surowców energety-

cznychPodoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta