profil

Samożywność

poleca 85% 338 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Samożywność org. Polega na zdolności wytwarzania materii nieorg. I org. Przy udziale eng. Słonecznej w obecności chlorofilu.
Przyst. W budowie liścia do fotosyntezy:
a) Spłaszczona blaszka- zwiększa pow. pochłaniania promieni słonecz.
b) Przeźroczyste kom. Skórki,
c) Palisadowe u?łożenie kom. W górnej warstwie liścia- zwiększa dopływ światła do chloroplastów,
d) Chloroplasty zaw. Zielony barwnik- chlorofil, który posiada zdolność pochłaniania prom. Słonecznych.
e) Obecność przestworów międzykom. W miękiszu gąbczastym ułatwia przenikanie CO2 i H2O do kom.
f) Wiązka przewodząca- doprowadza wodę i sole min.
g) Aparaty szparkowe w skórce dolnej ułatwiają pobieranie CO2.
FOTOSYNTEZA to proces anabolityczny, tworzenie cukrów z dwutlenku węgla i wody z udziałem eng. Świetlnej w obecności chlorofilu, produktami ubocz. Są tlen i woda.
I Faza> Świetlna: eng. Świetlna potrzebna jest do fotolizy. Jest to rozbicie cząsteczek wody pod wpływem światła:
H2O>>eng. świetl.>> OH H eng. Chem.
OH OH>>H2O2
H2O2>>rozpad>>H2O O
O O>>O2- prod. Uboczny.
W czasie fotosy. Eng. Świetlna zostaje przetw. Na chem.
II Ciemna. Nie musi odbywać się przy udziale światła. Następuje asymilacja CO2< Przyswajanie dwutlenku węgla>
Powstałe w fazie I wodór i eng. Przenoszone są ba dwutlenek węgla i pow. zw. Org.
Przebieg:
Wodór eng. Chem. Dwutlenek węgla> cukier
W procesie fotosyntezy zw. Org. Powstały ze zw. Nieogr. Kosztem eng.
Światło- jest niezbędne w I fazie fot. Do rozbicia cząsteczek wody na grupy H i OH w wyniku czego wyzwolona zostaje eng. Wiązań chem.
Nat. Światła jest zmienne i zależy od: pory dnia, roku, zagęszczenia roślin, stopnia zanieczyszczenie środow.

Że wzrostem nat. Światła wzrasta tempo foto. Lecz gdy nat. Światła jest zbyt silne to hamuje fotosy.
Dwutlenek węgla jest niezbędny w II fazie foto. Do syntezy zw. Org.
Ze wzrostem stężenia CO2 rośnie tempo fotosy.
Dalszy wzrost ?II- -II- nie wpływa na dalszy wzrost tempa fotosy, gdyż chlorofil nie jest w stanie go przetworzyć.
Zbyt duże stężenie CO2 zatruwa roślinę.

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy