profil

Komisje Sejmowe

poleca 85% 444 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

KOMISJE STAŁE
? Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW)
? Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)
? Komisja do Spraw Służb Specjalnych (KSS)
? Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)
? Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
? Komisja Etyki Poselskiej (EPS)
? Komisja Finansów Publicznych (FPB)
? Komisja Gospodarki (GOS)
? Komisja Infrastruktury (INF)
? Komisja Kultury Fizycznej i Sportu (KFS)
? Komisja Kultury i Środków Przekazu (KSP)
? Komisja Łączności z Polakami za Granicą (LPG)
? Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (MNE)
? Komisja Obrony Narodowej (OBN)
? Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)
? Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej (ODK)
? Komisja Polityki Społecznej (POS)
? Komisja Pracy (PRC)
? Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (RSP)
? Komisja Rodziny i Praw Kobiet (ROD)
? Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)
? Komisja Rozwoju Przedsiębiorczości (ROP)
? Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
? Komisja Skarbu Państwa (SUP)
? Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
? Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
? Komisja Ustawodawcza (UST)
KOMISJE NADZWYCZAJNE
? Komisja Zdrowia (ZDR) Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)
? Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o rekompensatach za przejęte przez państwo nieruchomości oraz niektóre inne składniki mienia (NRM))
? Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw związanych z koalicyjnym programem rządowym "Solidarne Państwo" (NSP)
? Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (NUS)
komisje, które zakończyły działalność:
? Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionych przez Prezydenta RP projektów ustaw o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i o Służbie Wywiadu Wojskowego oraz o przepisach wprowadzających te ustawy (NSW)
? Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionych przez Prezydenta RP projektów ustaw o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (NZK)
? Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz projektu ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa komunistycznego (NIP)
? Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (NUL)
? Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (NKON)
KOMISJE ŚLEDCZE
? Komisja Śledcza do zbadania nieprawidłowości w działaniach organów Państwa w procesie przekształceń niektórych banków (SPSB)
(do dnia 29-03-2007 - Komisja Śledcza do zbadania rozstrzygnięć dotyczących przekształceń kapitałowych i własnościowych w sektorze bankowym oraz działań organów nadzoru bankowego w okresie od 4 czerwca 1989 r. do 19 marca 2006 r.)

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 2 minuty