profil

Sejm, jako organ najwyzszy wladzy ustawodawczej.

poleca 86% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Parlament dwuizbowy - zgromadzenie narodowe

Sejm:

- sklada sie z 460 poslow wybranych w wyborach proporcjonalnych, powszechnych, rownych, bezposrednich, w glosowaniu tajnym

- jego kadencja trwa cztery lata

- moze zostac rozwiazany moca wlasnej uchwaly, podjetej wiekszoscia 2/3 glosow ustawowej liczby poslow;

- moze zostac rozwiazany przez Prezydenta w wypadkach okreslonych ustawa po zasiegnieciu opinii Marszalka Sejmu

- pow

oluje inne organy panstwa np.: Trybunal Konstytucyjny

- uchwala ustawy wiekszoscia glosow, w obecnosci co najmniej polowy ogolnej liczby poslow

- uczestniczy w powolywaniu i odwolywaniu rzadu

- kontroluje poprzez NIK i wlasne organy wewnetrzne, tzn. komisje, Plenum Sejmu (votum nieufnosci, interpelacje i zapytania poselskie)

- ma prawo zarzadzic referendum uchwala podjeta bezwzgledna wiekszoscia glosow

- moze ipowaznic Rade Ministrow, na jej wniosek, do wydawania rozporzadzen z moca ustawy

- moze podjac uchwale o stanie wojnySenat:

- sklada sie ze 100 senatorow wybieranych w wojewodztwach na okres kadencji Sejmu w wyborach wiekszoscdiowych, rownych, powszechnych, bezposrednich, w glosowaniu tajnym, na czteroletnia kadencje

- moze wyrazic zgode, podjeta bezwzgledna liczba glosow, na referendum zarzadzone przez prezydenta

- moze podjac uchwale o przyjaciu lub wprowadzeniu poprawek do ustawy budzetowej uchwalonej przez Sejm. POprawki pociagajace za soba obciazenie budzetu wymagaja wskazania zrodla ich pokrycia

- bierze udzial w powolywaniu prezesa NIK i Rzecznika Praw Obywatelskich

- jest organem doradczym, opiniujacym ustawy uchwalone przez Sejm, ktory moze przyjac poprawki Senatu, ale moze je odrzucic bezwzgledna wiekszascia glosow.

- razem z Sejmem stanowi Zgormadzenie Narodowe

- ma prawo inicjatywy ustawodawczejOrganizajce wewnetrzne Sejmu:

a) marszalek

b) wicemarszalkowie - czterech

c) prezydium

d) konwent seniorow, prezydentow i przewodniczacych komisji

e) komisje sejmowe tzn komisje stale i 13 w Senacie

f) komisje nadzwyczajne sledczeZasady dzialania Sejmu i Senatu - jawnosc obradFunkcje Sejmu:

- ustawodawcza

- kontrolna

- interpelacje i zapytania

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta