profil

Zjednoczenie Niemiec 1866-1871

poleca 83% 154 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Zjednoczenie Niemiec

1 Związek Niemiecki- konfederacja państw pod przewodnictwem cesarza austriackiego

2 Odrodzenia narodowe i rozwój gospodarczy przczyną dążeń zjednoczeniowych

3 1860-królem Prus zostaje Wilhelm I

4 1862-kanclerzem pruskim zostaje Otto von Bismarck, który uważał , że Niemcy można zjednoczyć dzieki sprawnej dyplomacji, silnej armii i w drodze walki czyli "krwią i żelazem"

5 Pierwszy cel Bismarcka- wyeliminowanie Austii ze Związku Niemickiego

6 1866- wojna z Austrią

a) Ausria zostaje pokonana pod Sadową
b) W Austrii przeprowadzono reformy ustrojowe, powstało cesarstwo Austro-Węgierskie
c) Bismarck nie żąda od Austrii żadych nabytków terytorailnych, zmuszą jednak rząd w Wiedniu do rezygnacji z przewodnictwa w Związku Niemieckim
d) powstaje Związek Północnoniemiecki

7 Bawaria i Witenbergia poza Związkiem Północnoniemieckim

8 Francja- przeciwniekiem pełnego zjednoczenia

9 1870- wojna francusko-pruska
a) Bismarck prowokuje Francję do wojny poprzez wydanie tzw. depeszy emskiej
b) kapitulacja wojsk francuskich pod Sedanem
c)oblężenie Paryża
d)kapitulacja Paryża- 1871
e) pokój we Frankfurcie
f) do Niemiec przyłączono 2 francuskie prowincje : Alzację i Lotaryngię
g) na Francje nałożono dużą kontrybucję pieniężną

10 Zjenoczenie Niemiec
a) król prosuki Wilhelm I cesarzem niemieckim

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta