profil

Poetyka

poleca 84% 1047 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Poetyka ? dziedzina nauki o literaturze, a ściślej teorii literatury, rozpatrująca przede wszystkim sposób istnienia dzieła literackiego jako tworu językowego o swoistym charakterze, określanym przez potrzeby funkcji estetycznej. Przedmiotem zainteresowania poetyki są ogólne reguły organizacji tekstu literackiego. Poetyka obejmuje genologię ? naukę o rodzajach i gatunkach literackich, stylistykę ? naukę o języku utworów, wersologię ? naukę o wierszu. Ze względu na sposób ujęcia badanych zjawisk rozróżnia się: poetykę normatywną, poetykę opisową i poetykę historyczną. Autorem pierwszej poetyki, rozumianej jako teoria dzieła literackiego, jest Arystoteles

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła: