profil

Wielka Rewolucja Francuska

poleca 85% 670 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Napoleon Bonaparte

Rewolucja wywołana kryzysem społeczno-gospodarczym i politycznym. Nieurodzaj i związana z tym drożyzna, uderzający w rodzinną gospodarkę układ handlowy z Anglią spowodowały wzrost niezadowolenia stanu trzeciego krytykującego przywileje duchowieństwa i szlachty, próżniacze życie dworu i rosnący ucisk podatkowy. Idee oświecenia mobilizowały do walki z absolutyzmem i ustrojem feudalnym. Stanowi trzeciemu przewodziła dążąca do zdobycia władzy burżuazja, która miała poparcie drobnomieszczaństwa i chłopstwa. Niezadowolenie stanu trzeciego pogłębiały nieudolne rządy Ludwika XV, który nie potrafił uporać się z trudnościami finansowymi. Zwołane 5 maja 1789r. Stany Generalne na wniosek E.J. Sieyesa przekształciły się w Zgromadzenie Narodowe (konstytuanta). Zdobycie przez lud Paryża 14 lipca 1789r, znienawidzonego powszechnie więzienia Bastylii uważa się za początek rewolucji francuskiej. Pod wpływem masowych rozruchów na wsi w nocy z 4 na 5 sierpnia 1789 Zgromadzenie Narodowe zniosło przywileje stanowe. 26 sierpnia ogłosiło Deklarację praw człowieka i obywatela. W 1791 r. uchwaliło konstytucję, która weszła w życie. 14 września, w 1792 roku Francja wypowiedziała wojnę Austrii, która uzyskała pomoc Prus. Po przełomowym ataku ludu paryskiego na Tuileries 10 sierpnia 1792 postanowiono, że o ustroju Francji zadecyduje wybrany (we wrześniu) na podstawie powszechnego prawa wyborczego Konwent Narodowy (Konwencja). W Konwencie coraz większą rolę odgrywali jakobini. Pod wrażeniem niepowodzeń wojennych oskarżeń króla o zdradę, Konwent Narodowy ogłosił 22 września 1792r. Francję republiką,
Ludwika XVI skazano na śmierć. Wyrok wykonano 21 stycznia 1793 (jesienią stracono również jego żonę Marię Antoninę) W 1793 ogłosili nową demokratyczną konstytucję gwarantującą wszystkim Francuzom, którzy ukończyli 21 lat bierne i czynne prawo wyborcze (jednak nie wesła ona w życie) Wprowadzono ceny maksymalne na żywność. Chłopi mogli kupić ziemię skonfiskowaną duchowieństwu i szlachcie-emigrantom. Zorganizowano armię, która zaczęła odnosić sukcesy, wyparto wojska koalicji za Ren. Jakobini zwalczani przez monarchistów wprowadzili terror. W Paryżu powołano Trybunał Rewolucyjny. Terrorem Jakobini spacyfikowali kraj, stłumili opozycję, ale Maximilian de Robespierre zaczął wówczas likwidować przeciwników osobistych (m.in. Georges?a Danton?a) tracąc poparcie ludu, a sterowanie gospodarką przez państwo wywołało niezadowolenie burżuazji. Przeprowadzony 27 lipca 1794 r. zamach stanu obalił dyktaturę jakobinów. W latach 1795-99 we Francji rządził dyrektoria. Zamach stanu, Napoleona Bonaparte uważa się za najczęściej za koniec rewolucji francuskiej, choć niektórzy historycy za datę kończącą ją uważają rok 1815.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Historia Polski