profil

Wielka Rewolucją Francuska, Czasy Napoleońskie oraz polska sprawa u boku napoleona

poleca 84% 784 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

PRZYCZYNY WYBUCHU REWOLUCJI WE FRANCJI:
-brak reform w imię absolutyzmu oświeconego
-przestarzałe struktury feudalne (duchowieństwo i szlachta ? rób ta co chce ta
Chłopi i mieszczanie uciśnieni)
-powiększenie dziury budżetowej przez ciągłe wojny Francji i utrzymywanie dworu
-klęska nie urodzaju ? brak pieniędzy ? zrzucenie winy na rządzących
- roszczenia stanu III ? zwiększenie ich liczby dwukrotnie na stanach generalnych
-Emmanule Sazes ? nic nie może się odbywać bez stanu III gdyż oni są narodem

DATY:
1789 ? zwołanie stanów generalnych przez ludwika XIV
Początek WIELKIEJ REWOLUCJI: stan III żąda wspólnych obrad, zostają wypędzeni z
miejsca obrad.
1789 - stan III ogłasza się konstytuantą, król wysyła na nich wojska w celu spacyfikowania
1789 VII 14 ? zdobycie przez rewolucjonistów BASTYLII
1789 VIII 26 ? podpisanie DEKLARACJI PRAW CZŁOWIEKA i OBYWATELA:
- wolność
-prawo do własności ziemskiej przez chłopów i mieszczan
- zniesienie monarchii absolutnej
- powstanie klasycznej monarchii z 3-podziałem władzy
- zniesienie zasad feudalnych
1791 IX 3 ? uchwalenie konstytucji Francuskiej:
- nie w pełni realizuje D.P.Cz.i O.
- wydana po to aby zabezpieczyć interesy burżuazji
- obywateli podzielono na 4 klasy według majątku
- prawa wyborcze mieli ludzie zamożni
- władza ustawodawcza wybierana co 2 lata
- władza wykonawcza król
- powołuje ministrów
- prawo veta do ustaw
- Władzę sprawuje burżuazja i ziemiaństwo czyli najbogatsza warstwa.
- Zgromadzenie utawodawcze (parlament):
- lewica (chcieli republiki)
- rewolucja burżuazyjna (żyrondyści)
- rewolucja ludowa (górale)
- centrum (nie mieli wykształconego programu)
- prawica (chcieli monarchii konstytucyjnej z roku 1791r.)
1792 ? początek WOJNY FRANCJI Z AUSTRIĄ wspomaganą przez Prusy i arystokrację francuską
1792 ? bitwa na polach pod Valmy (armia Francuska vs. Pruska): Prusy wycofują się bo złapała
Ich epidemia czerwonki ? czyt. SranieJ
1792 ? powstanie REPUBLIKI, pozbawienie władzy króla i jego aresztowanie.
1793 ? wytoczenie procesu Ludwikowi Kapetowi (ludwik XIV) i jego ścięcie
1793 ? 97 ? PIERWSZA KOALICJA ANTY ? FRANCUSKA: Austria, Prusy, Hiszpania, Holandia i GB

STRUKTURY RZĄDZĄCE WE FRANCJI:
PODCZAS MONARCHI:
-prawica: ROYALISCI ? zwolennicy króla
-środek: BAGNO
-lewica: ŻYRONDYSĆI, KORDELIERZY, JAKOBINI, WŚCIEKLI (górale)
PODCZAS REPUBLIKI:
-prawica: ŻYRONDYŚCI
-środek: BAGNO
-lewica: RESZTA
PODCZAS REPUBLIKI PO KLĘSKACH NA FRONTACH WOJNY:
-prawica: KORDELIERZY
-lewica: JAKOBINI
-skrajna lewica: grórale
1793 ? początek rządów JAKOBINÓW ? DYKTATURA JAKOBINÓW
KONWENT: grupa rządzących pod przywództwem M. Robespierra
Ścinanie przeciwników na gilotynie, nikt nie czuł się bezpieczny.
1794 ? przewrót IX termidora ? jakobini zdradzają Robespierra i cały konwent, oskarżają ich o zdradę
Ścięcie Robespierra i całego konwentu. Koniec dyktatury jakobinów.
1794 ? przejęcie władzy przez Żyrondystów ? DYREKTORIAT:
PARLAMENT 5 dyrektorów
1795 ? uchwalenie konstytucji (konserwatywnej) dyrektoriatu
1794 ? 99 ? rządy dyrektoriatu
1797 ? pokój w Campio ? Formio po I koalicji anty-francuskiej:
-Francja uzyskuje ziemie we Włoszech i Niderlandach
1799 ? przewrót XVIII brumera ? do władzy dochodzi Napoleon
Dzięki zwycięstwom przeciw I koalicji.

CZASY NAPOLEOŃSKIE:
1798 ? bitwa pod Piramidami (Napoleon vs. Armia mameluchów) zwycięstwo Napoleona, zajęcie Egiptu
1798 ? bitwa pod Abukir (Flota Francuska vs. Angielska) wygrana Anglików
1798 ? 1801 ? II KOALICJA ANTY-FRANCUSKA (Austria, Rosja, Anglia, Portugalia, Imperium Osmańskie)
1799 ? obalenie dyrektoriatu wprowadzenie 3 konsuli na czele z napoleonem
1800 ? Bitwa pod Hohenlinden (Francja vs. II koalicja) zwycięsca Francja
1801 ? pokój w Lunneville:
-Holandia traci niepodległość
-Szwajcaria traci niepodległość
-Opanowanie Italii przez Francję
1804 ? Napoleon koronuję się na Cesarza FRANCUZÓW
1805 ? III KOALICJA ANTY-FRANCUSKA (Anglia, Austria, Rosja)
1805 ? Bitwa pod AUSTERLITZ (bitwa 3 ceszrzy: Francja vs. Austria i Rosja) zwycięstwo FRANCJA
1805 ? pokój w Preszburgu (Paryżu) Francji z Austrią: Austria zależna od Francji.
1805 ? bitwa przy przylądku Trafalgar (Flota Hiszp- Franc vs. Anglia) wygrana Anglii
1806 ? 1807 ? IV KOALICJA ANTY-FRANCUSKA: (Anglia, Rosja, Prusy)
1806 ? bitwy pod Jenną i Auerstadt (Francja vs. Prusy) wygrana Francji
1807 ? bitwa pod Frydlandami (Francja vs. Rosja) zwycięstwo Francji
1807 ? POKÓJ W TYLŻY:
-utworzenie Księstwa Warszawskiego z II i III zaboru Pruskiego
-likwidacja Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego utworznie
Związku Reńskiego (40 państwewek)
1807 ? blokada kontynentalna (zakaz handlu z Brytyjczykami) car przyłącza się do blokady potem zdradza(1809)
1808 ? bitwa pod Samosierrą (Francja vs. Hiszpania) wygrana Francja ? stłumienie powstania w Hiszpanii
1808 ? 1809 - V KOALICJA ANTY-FRANCUSKA: (Anglia, Austria)
1809 ? bitwa pod WAGRAM (Francja vs. Austria) wygrana Francji
1809 ? Pokój w Schonbrunn:
-Austria podlega Francji
-Powiększenie Księstwa Warszawskiego o 3 zabór Austriacki
1812 ? wyprawa Napoleona na Rosję (Rosja taktyka spalonej ziemi i wojna podjazdowa)
KOSEKWENCJE WYPRAWY: porażka Napoleona z powodu braku żywności
Ostrej zimy, ucieczki cara ? napoleon zastał pustą
Moskwę, dezercja podczas powrotu.
1812 ? bitwa pod Borodino (Francja vs. Rosja) zwycięstwo Francji, Rosjanie wycofują (mają tylko rozbitą armię)
1812 ? bitwa pod Berezyną (Francja vs. Rosja) zw. Francji zasłużyli się Polacy którzy bronili tyłów podczas przprawy
1812 ? 1814 ? VI KOALICJA ANTY-FRANCUSKA: Austria, Prusy, Rosja, Anglia, Szwecja, Hiszpania
1813 ? bitwa pod Lipskiem, bitwa narodów (Francja vs. VI koalicja) przegrana Napoleona ? dywersja wojsk saskich
1814 ? zesłanie Napoleona na Elbę
1815 ? Napoleon ucieka z Elby, znajduje się niedaleko Marsylii zbiera wojsko i rusza na Paryż
Bitwa pod Waterloo ? (Napoleon vs. Anglia i Prusy) zwycięstwo Anglii i Prus ? 100 DNI NAPOLEONA
1814 ? 1815 ? KONGRES WIEDEŃSKI: najważniejsi uczestnicy (Rosja, Prusy, Anglia, Austria, Francja także)
- GB ? zasada równowagi sił aby żadne państwo nie stało się hegemonem
- inne: Legitymizm: władza monarchów pochodzi od Boga
- Restauracja: powrót dawnych monarchów na trony w większości Panśtw
REPREZENTANCI:
- Talleyrond ? Francja
- Aleksander I ? Rosja
- Artur Wellington ? Anglia (walczył także pod Waterloo- generał)
- Klemens von Metternich ? kanclerz Austrii
- R. Curtlereaugh ? Anglia
POSTANOWIENIA:
- Likwidacja Związku Reńskiego (40 państw) zmiana na Związek Niemiecki (36 panstw)
- Francja wraca do granic sprzed rewolucji 1789
- Uznanie niepodległości Szwajcarii
- Utworzenie z Belgii i Holandii Zjednoczonego Księstwa Niderlandów
-Święte Przymierze w obronie ładu z Kongresu (Prusy, Austria, Rosja)

POLSKA U BOKU NAPOLEONA
1807 ? Napoleon wkracza do Polski, wybucha powstanie w Wielkopolsce, wojska polskie idą na Gdańsk
1807 ? utworzenie Księstwa Warszawskiego na mocy pokoju w Tylży z II i III zaboru pruskiego.
1807 ? nadanie konstytucji przez Napoleona:
- monarchia konstytucyjna na czele z księciem warszawskim (Sas z dynastii Wettinów)
- zobowiązanie do utrzymania 100tys. Armii
1809 ? bitwa pod Raszynem ? Polacy powstrzymują atak Austriaków
1809 ? pokój w Schonbrunn ? Księstwo Warszawskie powiększone o III zabór Austriacki
1813 ? Rosja wkracza do Księstwa Warszawskiego ? co oznacza jego koniec

KONGRES WIEDEŃSKI W SPRAWACH POLSKI:
- utworzenie z II zaboru pruskiego Wielkiego Księstwa Poznańskiego pod zwierzchnictwem Prus
-Utworzenie z Krakowa i jego okolic ? Wolnego Miasta Kraków ? Rzeczpospolita Krakowska
-pozostałe ziemie ? utworzenie Królestwa Polskiego pod kontrolą Rosji (unia personalna ? car Rosji)

1815 ? Aleksander I nadaje Polsce konstytucję

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 6 minut