profil

Wielka Rewolucja Francuska i USA -ściąga

poleca 85% 401 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Mikołaj Rej Krzysztof Kolumb Homer Tadeusz Kościuszko James Cook

Antyk-Homer
Śred.-Długosz
Renes.-Rej
Barok-Molier
Elita-grupa ludzi wyróżniająca się spośród reszty społeczeństwa ze względu na pewne cechy
Konstytucja-najważniejszy akt prawny w państwie zw.ustawą zasadniczą
Rewolucja-gwałtowny rozwój przemysłu , przejście z manufaktury i rzemiosła do fabryki,zastąpienie pracy rąk ludzkich maszynami
Kolonia-terytorium zamorskie jakiegoś kraju,
USA-ustrój republikańsko-demokratyczny
Jamer Watt-maszyna parowa
F-Monteskiusz-3 stopniowy podział władzy
F-F.Wolter-zwolennik tolerancji i zmiany prawodawstwa na sprzyjające wszystkim mieszkańcom
F-Jan Rousseau-państwo jest wynikiem umowy społecznej,na jej mocy lud,czyli ogół społeczeństwa powierza władzę monarchom
Benjamin Franklin-piorunochron
Edward Jemer-szczepionka-ospa
bracia Mongolfier-balon
Jan d’Albert-fizyk,redaktor encyklopedii
James Cook-opłynął 3*ziemię,odkrywca Australii i N.Zelandii

K.Kolumb-1492r.
„bostońskie picie herbaty” 1773r
Filadelfia-deklaracja niepodległości 4.07.1776r
-prawo do wolności i szczęścia
-powstanie USA
-panstwo repub.-dem.
*władza.należy do Kongresu
Tadeusz Kościuszko
Kazimierz Pułaski
twórcy konst.- J.Waszyngton,T.Jefferson,B.Franklin
Prezydent-pr.weta,armia,łaska

atak na Bastylię14.07.1789r.WRF
1774r. Ludwik XVI
Dek.Pr.Czł.iObyw. 08.1789r.
-wolność,rowność i braterstwo
nieb.bialy,czer
dochow.aryst.stan3
rz.Jakobinów
-podporzad.K Panstwu
-wprowadz.stałych cen na żyw.
-reforma wojsk.
-powszech. pr.wybor.dla.boy.po 21
-wspierają rozw. gosporadki
-nadawanie.ziemchłop. na włas.
dek.pr.cz.i.ob.
-równ.wobec pr. (likwidacja przyw. i podz. na stany)
-żrodł.wł. jest narod
-nietyk. osob.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata