profil

Dokonaj oceny stanu przestrzegania praw człowieka we współczesnym świecie. Swoje stanowisko poprzyj 5 przykładami i zaproponuj 3 działania, które mogą zmienić stan rzeczy lub go poprawić.

poleca 85% 120 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Prawa człowieka to przywileje i wolności, które przysługują każdemu z nas. Są one niezbywalne ? nie można się ich pozbyć oraz nienaruszalne ? dotyczą każdego bez względu na rasę, wiek, narodowość, niezależnie od tego, czy jesteśmy w państwie demokratycznym, czy totalitarnym. Zwykły mieszkaniec dobrze rozwiniętego kraju, jak np. Polska, nie doceni ich, nie wyobraża sobie, że mogłoby ich nie być. Niestety, w niektórych częściach świata prawa te są nagminnie łamane. Co gorsze, wciąż zdarzają się przypadki nieprzestrzegania ich w krajach rozwiniętych, gdzie działa mnóstwo organizacji i instytucji chroniących prawa człowieka. Choć takich przypadków jest z roku na rok coraz mniej to jednak ilość tych zjawisk jest nie do przyjęcia i należy coś z tym zrobić.

Jednym z bardziej znanych przypadków naruszania praw człowieka są rządy Augusto Pinocheta, prezydenta, a właściwie dyktatora w Chile. Do władzy dążył za wszelką cenę, niejednokrotnie łamiąc prawa człowieka. Po zamachu na wcześniejszego prezydenta, przejął kontrolę nad państwem i całkowicie je sobie podporządkował. Prawa człowieka stały się tylko słowami, tysiące ludzi było torturowanych i mordowanych często bez większego powodu, nie mówiąc już o braku procesów sądowych. Jednak nie tylko słabo rozwinięte kraje borykają się z takimi zjawiskami. Światowa potęga jaką są Chiny słynie z ograniczenia wolności słowa i wyznania oraz bezpodstawnych aresztowań. Dzieje się tak dlatego, iż w XX w. władze państwa wprowadziły pewne reformy, które kłóciły się z prawami człowieka. Zdecydowany sprzeciw wobec tego wyrazili Tybetańczycy, co skończyło się torturami, zamknięciami mieszkańców Tybetu w więzieniach oraz niszczeniem tamtejszych świątyń, czy ośrodków nauki i kultury. Łamanie praw człowieka występuje również w krajach arabskich, takich jak np. Irak. Kobiety tam traktowane są nie jak istoty żywe, lecz jak przedmioty. Nie mają one prawa głosu, nie mogą zrobić nic bez zgody własnych mężów. Takie zachowania są na porządku dziennym i nikt z tym nie walczy, gdyż nie jest to niczym innym jak tradycją. Najwięcej przypadków naruszania praw notuje się w całym kontynencie afrykańskim. Poza stolicami i większymi miastami w krajach tych panują rządy ?silniejszego?, co niestety prowadzi do totalnego bezprawia. Zdarzają się kradzieże szczepionek, czy posiłków ofiarowanych przez organizacje wspomagające kraje trzeciego świata, a następnie sprzedawane są za wygórowane ceny. Oczywiście temu zjawisku towarzyszą walki, bójki i zabójstwa. Choć mogłoby się wydawać, że problem łamania praw człowieka nie dotyczy krajów europejskich, które są lepiej rozwinięte, niż te azjatyckie, czy afrykańskie, to jest to całkowita nieprawda. Często ma to miejsce we wschodniej części kontynentu ? na Białorusi, w Ukrainie oraz w Rosji. Łamane są tam fundamentalne prawa takie jak prawo wolności słowa oraz prawo do stowarzyszania się. Przed każdymi wyborami opozycja nie może wygłaszać głośno swoich poglądów bez narażania swojego życia.

Poprawić obecny stan przestrzegania praw człowieka może poprawić zaostrzenie kar za ich łamanie. Obecnie sądy traktują zbyt pobłażliwie zbrodniarzy, często wydając wyroki w zawieszeniu lub umarzając sprawę ze względu na niską szkodliwość społeczną czynu. Za to najbardziej skuteczną formą walki z łamaniem praw człowieka byłoby chyba dofinansowanie organizacji takich jak Amnesty International, Caristas, czy Czerwony Krzyż. Te instytucje znacząco przyczyniają się do poprawy obecnego stanu przestrzegania tych praw, organizując działania niosące pomoc bezrobotnym, bezdomnym, chorym, czy ubogim. Prawa człowieka byłyby lepiej przestrzegane również gdyby w każdym kraju oprócz Rzecznika Praw Obywatelskich powołałoby specjalny komitet, który zajmowałby się walką z ich naruszaniem.

Problem łamania praw człowieka obejmuje cały świat. Przypadki tego zjawiska można znaleźć wszędzie, w każdym państwie, na każdym kontynencie, co wpływa na nasz brak poczucia bezpieczeństwa. Wydaje się jednak, że dzięki mediom, które nagłaśniają kolejne afery i zbrodnie, problem ten jest coraz mniejszy. Choć nigdy nie uda się go całkowicie wyeliminować, uważam że świat wkrótce zmieni się na lepsze.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty