profil

Średniowiecze - data, filozofia, pojęcia.

poleca 85% 989 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
św Augustyn św Tomasz

Średniowiecze

(łac.) medius aevus (średni wiek), lub media tempora (wieki średnie). Epoka w historii i kulturze europejskiej, obejmująca okres między starożytnością a czasami nowożytnymi.

Za początek epoki przyjmuje się rok 476, koniec istnienia Imperium Rzymskiego, w którym został pozbawiony władzy ostatni cesarz zachodniorzymski, Romulus Augustulus.

Za koniec średniowiecza przyjmuje się różne daty:
# wynalezienie druku przez Jana Gutenberga (ok. 1450);
# zdobycie Konstantynopola przez Turków i upadek Cesarstwa bizantyjskiego (rok 1453);
# dotarcie Krzysztofa Kolumba do Ameryki (rok 1492);
# powrót Krzysztofa Kolumba do Hiszpanii (rok 1493);
# wystąpienie Marcina Lutra (rok 1517).

WIĘCEJ W ZAŁĄCZNIKU!!;))

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie