profil

Opady atmosferyczne

poleca 84% 2066 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
wiatr halny

Rodzaje opadów (śnieg, deszcz, grad, mżawka).

Izohiety - linie na mapie łączące punkty o tej samej ilości opadów atmosferycznych.

Jak powstają opady atmosferyczne?

Temperatura powietrza -> parowanie -> powietrze osiąga stan nasycenia -> skraplanie (deszcz) lub resublimacja (śnieg)

Skraplanie - przejście ze stanu gazowego w stan ciekły
Resublimacja - przejście ze stanu gazowego w stan stały

Chłodne powietrze osiąga szybciej stan nasycenia niż powietrze ciepłe

Deszcze zenitalne - występują na równiku, największe opady są wówczas, gdy Słońce świeci w zenicie. Codziennie popołudniu - ulewa.

Deszcze orograficzne - gdy wilgotne masy powietrza trafiają na barierę górska wznoszącą się do góry po stokach i ochładzają się. Powietrze osiąga stan nasycenia, para wodna skrapla się i powstają opady. Po drugiej stronie bariery górskiej powietrze jest już pozbawione wilgoci i jest suche.

Wiejące w górach wiatry - np.: wiatry fenowe (suche i ciepłe). Jest nim np.: wiatr halny w Tatrach.

Opady frontowe - powstają, gdy zetkną się masy powietrza chłodnego i ciepłego. Są charakterystyczne dla strefy umiarkowanej.
a) Front atmosferyczny - granica między różnymi masami powietrza.
b) Front chłodny jest tam gdzie powietrze chłodne zajmuje dany obszar, wciska się pod cieplejsze powietrze i wypiera je do góry. Występują wtedy intensywne krótkotrwałe opady, często burzowe. Po przejściu prądu chłodnego, następuje nagłe ochłodzenie.
c) Front ciepły - powstaje, gdy na dany obszar napływa powietrze ciepłe, bo jest lżejsze, nasuwa się górą nad powietrze chłodne, po przejściu frontu ciepłego następuje ocieplenie i długotrwałe opady.
Zróżnicowanie opadów na Ziemi:
a) Największą ilość opadów otrzymują:
- strefa równikowa (deszcze zenitalne)
- góry (deszcze orograficzne)
- wybrzeża wzdłuż których płyną ciepłe prądy morskie
b) Najmniejszą ilość opadów mają:
- obszary położone na zwrotnikach
- obszary położone w głębi kontynentów
- wybrzeża oblewane przez zimne prądy morskie.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata