profil

Atmosfera, Troposfera, klimat, opady, osady

drukuj
poleca 85% 414 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

BUDOWA PIONOWA ATMOSFERY I SKŁAD POWIETRZA

1. Budowa atmosfery jest warstwowa

- Troposfera - znajduje się najbliżej powierzchni Ziemi. W troposferze zawarta jest prawie cała para wodna. Zachodzą w niej procesy kształtujące pogodę i klimat.

- Stratosfera - sięga do wysokości około 50 km. Zachodzą w niej bardzo silne poziome ruchy powietrza. Znajduje się w niej ozonosfera. Ozonosfera jest warstwą ochronną niezwykle ważną dla życia na Ziemi. Pochłania ona szkodliwe promieniowanie.

- Mezosfera - sięga do wysokości ok. 80 km. Następuje w niej ponowny szybki spadek temperatury wraz z wysokością.

- Termosfera - górna granica tej warstwy wynosi 300-800 km, Następuje gwałtowny wzrost temperatury do 1500OC. Występują tu zjawiska zorzy polarnej.

- Egzosfera - przybliżona jej granica znajduje się na wysokości ok. 2 tys. km. Atmosfera stanowi parasol ochronny dla życia na Ziemi.

2. Skład powietrza: azot, tlen, argon, neon, hel, krypton, ksenon, wodór, metan, tlenek azotu.TEMPERATURA TROPOSFERY

1. Temperatura troposfery w przekroju pionowym

a) gradient suchodiabatyczny jest to wzrost lub obniżenie się temp. suchego powietrza o 1O na każde 100 metrów wysokości

b) gradient wilgotnodiabatyczny jest to wzrost lub obniżenie się temp. wilgotnego powietrza o 0,6OC na każde 100 metrów wysokości

2. Najniższa temperatura - Antarktyda = - 89 OC

Najwyższa temperatura - Dżibuti (Afryka) = 63 OCCYRKULACJA POWIETRZA NA ZIEMI

1. Masy powietrza i fronty atmosferyczne

a) masy powietrza

- równikowe - występują w strefie okołorównikowej

- zwrotnikowe - występują w strefie wyżów podzwrotnikowych

- polarne - występują w umiarkowanych szerokościach geograficznych

- arktyczne - występują w strefach wyżów okołobiegunowych

b) fronty atmosferyczne

- front arktyczny oddziela powietrze arktyczne od polarnego

- front polarny oddziela powietrze zwrotnikowe od polarnego

- front równikowy oddziela pasaty półkuli północnej i południowej.

2. Ciśnienie powietrza

a) niż baryczny (cyklon) obszar powietrza na którym ciśnienie jest niższe od ciśnienia mas powietrza otaczających

b) wyż baryczny - jest to obszar atmosfery w którym ciśnienie jest wyższe od otaczającego.3. Masy powietrza wykonują dwa rodzaje ruchów

a) w pionie - prądy wstępujące i prądy zstępujące

c) w poziomie - czyli wiatry, wiatr wieje zawsze od niżu do wyżu

4. Wiatry

- tajfuny - płd.-wsch. Azja

- bora - Wybrzeże Adriatyku

- monsuny - występują głównie w płd.-wsch. Azji

- mistral - wiatr wyst. w Dolinie Rodanu

- tornado - mają mniejszy zasięg niż tajfuny o niższym zasięguOPADY I OSADY ATMOSFERYCZNE

1. Wilgotność powietrza to zawartość w nim pary wodnej

Wilgotność bezwzględna - to zawartość pary wodnej w atmosferze w jednostce objętości powietrza

Wilgotność względna - miara nasycenia powietrza, Wilgotność powietrza nasyconego wynosi 100%.

2. Rodzaje chmur ze względu na:

a) Chmury niskie

- stratus (warstwowo-niskie)

- nimbostratus (warstwowo-deszczowe)

- straocomulus (kłębiasto-warstwowe)

- cumulus (kłębiaste)

b) Chmury średnie

- altostratus (warstwowe średnie)

- altocomulus (kłębiaste-średnie)

c) Chmury wysokie

- cirrus (pierzaste)

- cirrostratus (warstwowo-pierzaste)

- cirrocomulus (kłębiasto-pierzaste)

3. Rodzaje opadów atmosferycznych: deszcz, śnieg, grad.

4. Rodzaje osadów atmosferycznych: rosa, szron, sadź i gołoledź.POGODA A KLIMAT

1. Pogoda - to stan fizyczny atmosfery w danej chwili

Klimat - to charakterystyczny dla danego obszaru zespół zjawisk i procesów atmosferycznych kształtujących się pod wpływem właściwości fizycznych i geograficznych tego obszaru, określony na podstawie wieloletnich obserwacji.

2. Składniki pogody: ciśnienie, wiatr, zachmurzenie, nasłonecznienie, temperatura powietrza, opady.

3. Czynniki klimatotwórcze: szerokość geograficzna i związane z nią oświetlenie Ziemi, odległość od mórz i oceanów, prądy morskie, wysokość n.p.m., ukształtowanie terenu, szatę roślinną, pokrywę śnieżną.

4. Strefy klimatyczne wyróżniamy ze względu na przebieg temp. i ciśnienia.

5. Wyróżniamy typy klimatu, w zależności od:

- odległości od zbiornika wodnego (morski, przejściowy, kontynentalny)

- sumy opadów (wybitnie wilgotny, wilgotny, suchy, wybitnie suchy)

6. Wyróżniamy typy klimatu, w zależności od:

a) odległości od zbiornika wodnego (morski, przejściowy, kontynentalny)

b) sumy opadów (wybitnie wilgotny, wilgotny, suchy, wybitnie suchy)

7. Strefy klimatyczne i ich charakterystyka

a) Okołorównikowa (śr. roczna temp. 20OC, pory roku wyznacza rozkład opadów)

- równikowy (ponad 20OC przez cały rok, opady = 2000 mm, najwyższe przy zenitalnych położeniach Słońca)

- podrównikowy wilgotny (ponad 20OC przez cały rok, opady = 1000-2000 mm)

- podrównikowy suchy (znaczne wahania temp., opady = 1000 mm)

b) Zwrotnikowa (śr. roczna temp. powyżej 20OC, temp. najzimniejszego miesiąca = 10 OC - 20 OC, opady głownie latem)

- zwrotnikowy suchy (duże wahania temp., brak opadów, występują gwałtowne ulewy)

- zwrotnikowy morski (małe wahania temp., dużo opadów)

- monsunowy gorący (małe wahania temp., duże opady w czasie monsunu letniego)

c) Podzwrotnikowa (śr. temp. roczna 10OC - 20 OC, śr. temp. najchłodniejszego mies. jest 0 OC - 10 OC, opady w chłodnej porze roku)

- śródziemnomorski (gorące lata, opady wyst. zimą)

- podzwrotnikowy monsunowy (gorące lata, duże opady podczas monsunu letniego)

- podzwrotnikowy suchy (duże wahania temp., mało opadów)

d) Umiarkowana (śr. temp. 0 OC - 10 OC)

- umiarkowany ciepły (morski, lądowy, przejściowy, monsunowy)

- umiarkowany chłodny (morski, lądowy)

e) Okołobiegunowa (śr temp. poniżej 0 OC)

- subpolarny (najcieplejszy miesiąc = powyżej 0 OC, opady z przewagą śniegu)

polarny (mrozy przez cały rok, opady śniegu)


Polecasz? Tak Nie
Komentarze (12) Brak komentarzy
16.1.2011 (18:08)

Moim zdaniem praca jest na ocenę: 4+
Mogło być lepiej, kilka małych błędów.. :)
Jest nawet przydatna

7.12.2010 (14:45)

Mi się praca bardzo podoba, pomogła w nauce :P

6

16.11.2008 (15:07)

jestem w gimnazjum, i

potrzeba mi nieco więcej....

Oceniam na 4