profil

Osłonice - przegląd układów

poleca 85% 119 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Pochodzenie i filogeneza.
Przodkowie zmienili trym życia na osiadły, filtrujący i dlatego współczesne osłonice na pierwszy rzut oka nie przypominają strunowców.

2. Budowa zewnętrzna.
Beczułkowaty kształt. Podobne do gąbek lub jamochłonów.

3. Powłoka ciała.
Ciało dorosłych osobników okryte tuniką (osłonką). U gatunków osiadłych grubą, u swobodnie pływających ? cienką. Zbudowana jest z tunicyny?wielocukru o składzie podobnym do celulozy. Jest wydzieliną jednowarstwowego nabłonka. Posiada dwa otwory: otwór wypustowy (ustny)?tędy wnika woda i substancje pokarmowe do gardzieli, jamy okołoskrzelowej?i otwór wylotowy?tędy woda i substancje pokarmowe wylewają się na zewnątrz.

3. Układ kostny.
Brak struny grzbietowej u dorosłych osobników. Występuje ona tylko w stadium larwalnym.

4. Układ mięśniowy.
BRAK.

5. Układ pokarmowy.
Otwór wypustowy (ustny)?tędy woda i substancje pokarmowe wnikają do gardzieli, jamy okołoskrzelowej. Później cząstki pokarmowe zostają zlepione przez śluz produkowany w endostylu (znajduje się na brzusznej stronie kosza oddechowego), a następnie przesuwane są przez jego urzęsione komórki do przełyku, dalej do żołądka z gruczołem trawiącym i do jelita. Układ pokarmowy kończy się odbytem uchodzącym do jamy okołoskrzelowej.

6. Układ oddechowy.
W gardzieli obecne liczne szpary skrzelowe?w ten sposób tworzy się kosz skrzelowy, spełniający funkcje oddechowe.

7. Układ krążenia.
OTWARTY
Serce rurkowate, wychodzą z niego dwa krótkie naczynia?tętnica skrzelowa i jelitowa.
Krew bezbarwna, pozbawiona komórek.
Krew z naczyń wylewa się do zatok będących pozostałościami pierwotnej jamy ciała.
Serce napędza krew raz w jedną, raz w drugą stronę.

8. Układ nerwowy.
Układ nerwowy znacznie zredukowany.
U osobników dorosłych zachowuje się jedynie zwój nadgardzielowy i pęczek nerwów.

9. Narządy zmysmłów.
Brak narządów zmysłów (mało aktywny tryb życia). Jedynie czułki jako narząd czuciowy.

10. Układ wydalniczy.
Gruczoł neutralny umieszczony poniżej zwoju nadgardzielowego prawdopodobnie jest homologiczny do przysadki mózgowej u kręgowców. Powstaje z tkanki nerwowej, ale pełni funkcje wewnątrzwydzielnicze.
Brak narządów wydalniczych?produkty przemiany materii gromadzone są w specjalnych komórkach.

11. Układ rozrodczy.
Hormony sterujące procesami rozmnażania produkowane są w gruczole neutralnym.
Osłonice rozmnażają się płciowo, jak i przez pączkowanie (formy kolonijne). Występuje zapłodnienie zewnętrzne. Osobniki są obojnakami.

12. Budowa larw / rozwój.
Z jaj rozwijają się wolno żyjące larwy (rozwój złożony) o typowym pokroju ciała strunowców. Formy larwalne mają pień nerwowy, strunę grzbietową, pod nią przewód pokarmowy, szpary skrzelowe. Z czasem osiadają na dnie, tracą ogon, strunę grzbietową, większą część układu nerwowego i przeobrażają się w osobniki dorosłe (tylko szczeliny skrzelowe świadczą o pokrewieństwie ze strunowcami). Ogonice nie przechodzą metamorfozy i przez całe życie posiadają w ogonku strunę grzbietową?są one uważane za wysoko zróżnicowane larwy neogeniczne. Możliwa jest również przemiana pokoleń (sprzągle).
Pokolenie płciowe tworzą osobniki żyjące pojedynczo, od których odpączkowują całe łańcuchy zwierząt powstających w drodze rozmnażania wegetatywnego (tzw. sprzągle łańcuchowe). Te są hermafrodytami i rozmnażają się płciowo. Z zapłodnionych jaj wylęgają się larwy, które po przeobrażeniu tworzą pojedyncze osobniki.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata