profil

1918-1921 Polska i jej walka o granice

poleca 81% 952 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

22.11.1918-Piłsudski Tymczasowym Naczelnikiem Państwa
16.11.1918-Ignacy Jan Paderewski premierem (Komitet Narodowy Polski)
Federacja-państwo związkowe mające własne organy federalne, którym kraje wchodzące w jego skład przekazują część swych praw suwerennych
Wojna polsko ? ukraińska-listopad 1918, 8 miesięcy
Naczelna Rada ludowa w Poznaniu
27.12.1918 ? powstanie wielkopolskie
Jules Combon ? kierował komisją do spraw polskich
28.06.1919-traktat wersalski
Mały traktat wersalski ? traktat o ochronie praw mniejszości narodowych
Curzon ? zaproponował przyjęcie lini Bug-Kuźnica-Puńsk za podstawę rozejmu w trwających działaniach wojennych
Koncepcje granic Polski:
Anglia i Francja: na wsch. Polska może wziąć ile chce, na zachodzie Wielkopolska, Pomorze i Górny Śląsk
USA: (13. pkt. orędzia Wilsona) PL ma mieć dostęp do morza razem z Gdańskiem, wszystkie ziemie rdzennie polskie, ziemie sporne plebiscytami
Francja tak jak Narodowi Demokraci
Premier David Lloyd George chciał przekazać Śląsk i część Wielkopolski Niemcom
Luty: 1. Pom. Gdańskie Gdańsk, 2. Górny Śląsk, 3. Plebiscyt na Mazurach
Marzec: 1. Wolne Miasto Gdańsk (zajmuje się nim Francja), 2,3 tak samo
Maj: 1,3 bez zmian, 2- plebiscyt na Górnym Śląsku
40.10.1918-Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego

Walka o granice w latach 1920-1921
21.14.1920-Piłsudski podpisał umowę z Semenem Petrulą (naczelnym dowódcą ukraińskich sił zbrojnych i przewodniczącym rządu (dyrektoriatu) Ukraińskiej Rep. Lud.
Granica wzdłuż byłej linii granicznej Rosji i Asutro-Węgier, współdziałanie wojsk polskich i ukraińskich przeciwko Armii Czerwonej.
25.04.1920 ? ofensywa w kierunku Kijowa (kampania kijowska)
7.05.1920 ? wkroczenie do Kijowa (wycofanie 10.06.)
Generał Michaił Tuchaczewski ? najwybitniejszy dowódca bolszewicki, gen. I wojny światowej, generał AC. Walczył przeciwko Denikinowi i Kołczakowi.
Lipiec 1920 ? Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski: Feliks Dzierżyński, Julian Marchlewski, Feliks Kon)
1.07.1920 ? przekazanie części władzy sejmu Radzie Obrony Państwa (Naczelnik Państwa, marszałek sejmu, premier, 3 ministrów, 3 przedstawicieli armii i 10 przedstawicieli klubów sejmowych)
Bułak ? Bałachowicz ? dowodził oddziałami białoruskimi walczącymi po stronie polskiej
Lipiec 1920 ? konferencja w Spa (premier W. Grabski)
Pomoc dyplomatyczna i wojskowa dla PL, uznanie lini Curzona za podstawę rozmów o rozejmie z bolszewikami, przyjęcie decyzji Rady Najwyższej w sprawie granicy z Czechosłowacją (rzeka Oza)
Wincenty Witos ? 3x premier rządu RP, przywódca PSL
Maxime Weygard ? dowódca sztabu generalnego
16.08.1920-kontroofensywa PL znad rzeki Wiepsz (bitwa warszawska, cud nad Wisłą)
Józef Haller ? dowodził obroną przedpola Wa-wy
09.1920 ? bitwa niemeńska
x Ignacy Skorupka ? zginął w bitwie pod Osowem
18.03.1921 ? traktat w Rydze: ZSRR zwróci dzieła sztuki i zabytki kultury, 30mln rubli w złocie jako rekompensata wkładu ziem polskich w rozwój gospodarczy Rosji.
Gen. Lucjan Żeligowski ? w 10.1920 wkroczył z Dywizją Piechoty Litewsko ? Białoruską na Wileńszczyznę.
1922-przyłączenie Wileńszczyzny do RP
11.07.1920 ? plebiscyt na Powiślu, Warmii i Mazurach
16/17.08.1919-1.powstanie na Śląsku
Grenzschutz ? straż graniczna na Śląsku
Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa ? przejęła kontrolę nad obszarem w 02.1920
Wojciech Konfanty-na czele Polskiego Komisariatu Plebiscytowego w Bytomiu
19/20.08.1920-2. Powstanie śląskie
20.03.1921-plebiscyt na G.Śląsku (40,4%)
2/3.05.1921-3. Powstanie śląskie (walki o Górę Św. Anny)
Henryk Józewski ? wojewoda wołyński, realizował program ?bratniego współżycia? polsko ? ukraińskiego.
Ukraińska Organizacja Wojskowa
Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów

Podoba się? Tak Nie