profil

Podział grup społecznych

poleca 82% 865 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Rodzaje i podział grup społecznych – A)wielkość: a1) grupy małe – kilku lub kilkunastoosobowe, umożliwiające bezpośrednie stosunki między członkami. a2) grupy duże – o strukturze składającej się z różnych podgrup, co uniemożliwia bezpośrednie stosunki między członkami grupy. B)członkostwo: b1) grupy ekskluzywne – stosujące liczne i rygorystyczne kryteria przyjęć nowych członków, np. rodzaj wykonywanego zawodu, majątek. b2) grupy ograniczone – stosujące mniej surowe kryteria przyjęć, tj. np. wiek, Mjsc. Zam. b3)grupy inkluzyjne – otwarte dla wszystkich. C)typ więzi : c1) grupy pierwotne – charakteryzujące się osobistym i emocjonalnym typem więzi między członkami, przy czym przynależność do grupy nie zawsze jest dobrowolna. c2)grupy wtórne – tworzone dla osiągnięcia określonego celu, charakteryzujące się formalnym i rzeczowym typem więzi, przy czym komunikacja między członkami grupy ma charakter nieosobowy. D)stopień sformalizowania: d1)grupy formalne – mające prawnie określoną strukturę, cel i normy, zwykle oznaczające się bezosobowym typem więzi, d2)grupy nieformalne – oparte zwykle na formach zwyczajowych, cechujące się więziami o charakterze osobistym i nieformalną strukturą wewnętrzną.

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy