profil

Cechy dramatu Szekspira

poleca 85% 101 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
William Szekspir

Cechy dramatu Szekspira.

Cechy dramatu Szekspira :
- zerwanie z zas. 3 jedności
- wprowadzenie scen zbiorowych
- podział na akty i sceny
- bohater dynamiczny, zmieniający się , ukazanie jego przeżyć wewnętrznych, wprowadzenie el. fantast i epizodów, rola przyrody, brak punktu kulminacyjnego,
"Odprawa posłów greckich:
- podział na epizody i komentarze chóru
- zasada 3 jedności, decorum

Przyczyny rozwoju renesansu : odkrycie Ameryki 1492, wynalezienie druku, mecenat, odkrycie "ducha "antyku, reformacja, kształtowanie się silnych państw.

Stoicyzm : nurt filozof pocz Zanan z Kition, mówił, że człowiek jest wyniosły i osiąga pełnię szczęścia jeśli nawet dla przeciwności losu pozostaje spokojny.Mecenat opieka nad wybitnymi twórcami (Mecenas I w p.n.e. Przez materialną pomoc wielu zdobyło wykształcenie i warunki do pracy. W zamian artyści demonstrowali wielkość czasów i zapewniali im pamięć potomnych.

Luteranizm propagował teorię ufnej wiary w wybaczającą łaskę bożą, jedyną szansę pozyskania nieba przez człowieka Kalwinizm obarczał jednostkę poczuciem niepewności i zagrożenia ( perdestynacja ) Bóg z góry przeznacza człowieka do zbawienia lub potępienia, niezależnie od starań. Arianie: potępiali poddaństwo chłopów, głosili potrzebę wyrzeczenia się majątków.

Z antyku pochodzą: treny, pieśni, sielanki, dialog, tragedia,

Gat ze średn. sonet, kronika, misterium, kazanie.

Wzorzec osobowy ziemianin, dworzanin, patriota, Poeta doctus.

Rozpoczęło się w XIV w. we Włoszech, a w krajach północnoeuropejskich w końcu XV w.; trwało we Włoszech do początku XVI w., a na północy Europy do końca tego wieku (po lata trzydzieste XVII w.). odkrycie antyku polegało na wspomnianym już wskrzeszaniu jego duszy, czyli na próbie zrozumienia i pojęcia starożytności jako sensownej całości.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata