profil

Geneza USA

Ostatnia aktualizacja: 2022-01-30
poleca 85% 209 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
Wojna secesyjna Abraham Lincoln

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (United States of America) jest państwem położonym w Ameryce Północnej. Graniczy z Kanadą od północy i Meksykiem od południa oraz od wschodu granicę kraju stanowi Ocean Atlantycki, a od zachodu Ocean Spokojny. Jest ogromnym państwem na czele, którego stoi prezydent, obecnie panującym jest George W. Bush. USA zajmuje trzecie miejsce na świecie pod względem terytorium (po Rosji i Kanadzie) oraz trzecie pod względem liczby ludności (po Chinach i Indiach). Ciekawostką jest urzędujący język, który nie jest formalnie ustanowiony. Amerykanie jednak posługują się językiem angielskim oraz na pewnych obszarach językiem hiszpańskim.

Stany Zjednoczone jest państwem federalnym, czyli państwem składającym się z mniejszych, obdarzonych autonomią państw/stanów (obecnie ustanowionych jest 50 stanów), ale posiadający wspólny rząd. Ustanowiona 17 września 1787 w Filadelfii Pierwsza na Świecie Konstytucja wprowadzona przez Jerzego Waszyngtona obowiązuje do dnia dzisiejszego. Tym samym wprowadza w państwie ustrój republikański. Konstytucja składa się z Wstępu,

VII Artykułów oraz 27 Poprawek. Ustanowiona Konstytucja USA wprowadza monteskiuszowski trójpodział władzy. Dzieli się ona na władzę wykonawczą, władzę ustawodawczą oraz władzę sądowniczą. Monteskiuszowska zasada zakłada, że połączenie tych trzech rodzajów władz powinno być równorzędne oraz niezależne od siebie a jednocześnie nawzajem powinny się kontrolować.

Władza wykonawcza należała do prezydenta, wybieranego raz na cztery lata w dwustopniowych wyborach. Stał on na czele rządu i nie ponosił on odpowiedzialności parlamentarnej, lecz konstytucyjną.

Władza ustawodawcza należała do Kongresu - czyli dwuizbowego parlamentu składającego się z Senatu oraz Izby Reprezentantów. Izba wyższa byłą wybierana na sześć lat, przy czym co dwa lata odnawiano jedną trzecią składu Senatu. Izba Reprezentacyjna wybierana była, co dwa lata w wyborach proporcjonalnych.

Władza sądownicza należała do Sądu Najwyższego Federalnego. Miał on prawo interpretować konstytucję i zawieszać wszystkie niezgodne z nią ustawy.

Geneza USA.


W 1492 roku Krzysztof Kolumb chcąc odkryć morską drogę do Indii dociera, co wybrzeża nowego, nieznanego dotąd na lądu.

W późniejszych latach do południowych i zachodnich wybrzeży docierają Hiszpanie, którzy w 1565 roku zakładają pierwsze miasto Ameryki - San Augustino na Florydzie.

Na początku XVII w. Przybywa flota brytyjska i zajmuje pasmo lądu zakładając osadę. Ludność brytyjska napływa do kolonii. Kusi ich poprawa bytu na nowym lądzie oraz wolność polityczna.

W połowie XVIII wieku w Ameryce istniało 13 kolonii angielskich. Przeważała w nich ludność biała. W koloniach angielskich nastąpił wyraźny podział na dwie części: północną i południową. W północnej części dominowała niewielka własność rolna, natomiast na południu rozwijały się wielkie plantacje, w których główną siłą roboczą byli murzyni. W koloniach angielskich rządzili gubernatorowie.

Polityka zagraniczna kolonii była teoretycznie w rękach władcy angielskiego, ale w praktyce kolonie często występowały zbrojnie same przeciwko jakiemuś krajowi. Mimo początkowych sprzeciwów, Benjamin Franklin tworzy z oddzielnych angielskich kolonii federację.

Główny konflikt pomiędzy Wielką Brytanią a jej koloniami polegał na próbach podporządkowania sobie kolonii.

Amerykanie zwołują w czerwcu 1774 roku w Filadelfii Kongres Kontynentalny, w skład, którego wchodzą przedstawiciele każdego ze stanów. Kongres ogłasza bojkot towarów angielskich i powołuje milicję obywatelską.

W kwietniu 1775 roku, rozpoczyna się wojna o niepodległość stanów. Na dowódcę armii kolonialnej zostaje wybrany Jerzy Waszyngton.

4 lipca 1776 roku zostaje podpisana ?Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych? opracowana przez Tomasza Jeffersona.

Jednocześnie staje się ona podstawą do pierwotnej wersji Konstytucji.

W 1777 roku w bitwie pod Saratogą angielskie wojska zostają pokonane przez armię amerykańską.

Wśród walczących znaleźli się również Polacy. Tadeusz Kościuszko oraz Kazimierz Puławski wraz z własną jednostką kawalerii.

W 1779 roku w bitwie pod Charleston odnosi zwycięstwo Puławski tym samym dając przewagę nad armią angielską.

W tym samym roku Puławski przy boku amerykanów toczy bitwę pod Savannah gdzie ponosi klęskę zarówno batalistyczną jak i zdrowotną - w skutek odniesionych ran umiera.

W 1781 roku dochodzi do kapitulacji wojsk angielskich pod Yorktown, co przynosi ogromny sukces armii amerykańskiej.

W 1783 roku w Paryżu następuje podpisanie pokoju. Anglia oficjalnie uznaje niepodległość Stanów Zjednoczonych oraz przyznaje ziemię między Atlantykiem a Missisipi oraz między Kanadą a Florydą.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty

Ciekawostki ze świata