profil

Geneza i okoliczności przystąpienia USA do działań wojennych.

poleca 82% 777 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Wybuch europejskiego konfliktu zbrojnego zaskoczył amerykański rząd. Mimo wzrastającego w Europie napięcia i zbrojeń, przeważała w USA opinia, że nic groźnego się nie stanie. Nawet zabójstwo arcyksięcia Ferdynanda (data....) nie wzbudziło większego zainteresowania. W kilka lat późnej sam prezydent Wilson oświadczył, ze początkowo nie rozpoznał istoty toczącej się już wojny, uważając ją za zwykły przejaw zawiści i rywalizacji, charakterystyczny dla polityki europejskiej.

Początkowo USA ogłosiło neutralność wobec stron konfliktu wojennego dnia 4 sierpnia 1914. Amerykańskie społeczeństwo było wówczas przeciwne wikłaniu się ich państwa w konflikt europejski. Wilson wykorzystał te nastroje i do kolejnych wyborów prezydenckich wystąpił z hasłem „On nas trzyma z dala od wojny.” Od samego początku jednak stany wschodnie opowiedziały się za aliantami, w innych natomiast częściach USA stosunek społeczeństwa do wojny zmieniał się. Przyczyniły się do tego już na samym początku wieści o pogwałceniu przez Niemcy neutralności Belgii, a później wiadomości o brutalnej polityce okupacyjnej, co w USA powszechnie potępiano.

USA zaczęło wkrótce jednak ponosić ekonomiczne konsekwencje wojny na starym kontynencie. Gospodarka amerykańska poniosła straty wskutek załamania handlu z Niemcami. Aby zniwelować starty poniesione w skutek zerwania handlu z państwami centralnymi USA nawiązało stosunki finansowo-handlowe z państwami Ententy. Anglia i Francja od początku wojny zgłaszały zapotrzebowanie na amerykańską broń, ubiegały się też o pożyczki. Niektórzy politycy sprzeciwiali się udzielaniu pożyczek, uważając takie działanie za sprzeczne z przyjęta zasadą neutralności. Jednak już w październiku 1914 Departament Stanu doszedł do wniosku, że udzielenie kredytów (nie pożyczek) przez prywatne banki amerykańskie nie stanowi naruszenia neutralności. Natomiast niedostarczenie aliantom broni doprowadziłoby amerykańską gospodarkę do kryzysu. Ostatecznie postanowiono przyznawać aliantom kredyty na zakup amerykańskiej broni, co intensyfikowało produkcje i ratowało koniukturę gospodarczą. W związku z czym utrzymanie związków z Wielką Brytanią czy Francją zyskało dla USA istotne znaczenie.

W skutek uciążliwej także dla USA i przynoszącej im szkody wojny morskiej prowadzonej przez Niemcy, Wilson podjął kilkakrotnie mediacje w celu zawarcia pokoju. m.in. w lutym 1916 zaoferował pomoc w przeprowadzeniu konferencji pokojowej przedstawicieli stron walczących.

Na początku 1917 nastąpiła jednak dalsza eskalacja wojny morskiej. Zatapiano coraz więcej statków, na których ginęli także amerykańscy obywatele. W związku z czym USA zerwały stosunki dyplomatyczne z Niemcami 3 lutego 1917 a następnie wypowiedziały im wojnę 6 kwietnia 1917, kończąc formalnie stanowisko neutralności. Udział USA w wojnie okazał się wyjątkowo skuteczny w ostatnich miesiącach wojny.Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty