profil

Kongres wiedeński 1814-1815.

poleca 84% 105 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Kongres wiedeński 1814-1815
Cel kongresu:
-ostatecznie zatwierdzić postanowienia dotyczące nowego europejskiego porządku naszkicowanego w traktacie pokojowym sił sprzymierz z Francją z 30 maja 1814 r.
-zadanie regulacji terytorialnych , politycznych , ustrojowych a nawet opracowane nowych zasad stosunków międzynarodowych
Najważniejszą rolę odgrywały na kongresie :Rosja , Anglia , Austria , Prusy, Francja .
Książe Charles Joseph de Ligne powiadał : ?Kongres nie posuwa się , on tańczy?.(100tyś L)
Zasady , którymi się kierowano :
1.legitymizm ? władza monarchów pochodzi z nadania boskiego , a nie z nadania ludu. Tylko taka władza jest prawowita , jej prawa są ?historyczne?, a próby obalenia ? nielegalne .
przywrócenia na tron dynastii panujących przed 1789 r.
2.restauracja ?przywrócenie polityczno-ustrojowego stanu sprzed 1789 r.
3.równowaga sił ? jedno państwo można wzmocnić kosztem drugiego
Postanowienia kongresu:
1.Utworzenie Królestwa Zjednoczonych Niderlandów (Belgia i Holandia)
2.Utworzenie Związku Szwajcarskiego (22 suwerenne kantony)
3.Powrót Francji do granic sprzed 1790 r
4.Francja miała płacić kontrybucję państw. zwycięskim.
5.Przejściowa okupacja Francji przez wojska zwycięskie.
6.Utworzenie luźnego Związku Niemieckiego składającego się z 34 (póź.35) państw oraz 4 wolnych miast.
7.Powiększenie Prus o Nadrenię i Westfalię , część Saksonii , Pomorze Szwedzkie wraz z Rugią.
8.Powrót Państwa Kościelnego do papieża.
9.Przyłącz. do Austrii Dalmacji , Lombardii i Wenecji. Pozostałe części płn. Włoch (poza Piemontem) pod wpływami Austrii.
10.Utworzenie Królestwa Obojga Sycylii.
11.Deklaracja o zniesieniu handlu niewolnikami.
12.Ustanowienie protokołu dyplomatycznego.
Sprawa polska na kongresie.
Memoriał sekretarza stanu Anglii , Roberta Castlereagh?a sugerował 3rozwiązania.
1.niepodległe państwo polskie w granicach sprzed 1772 r.
2.powrót do sytuacji z 1791 r. , włącznie z Konstytucją 3 Maja.
3.podział Księstwa Warszawskiego wzdłuż linii Wisły.

Car Aleksander I nie zgadzał się . Atrakcyjnym wydawał mu się plan przygotowany wspólnie z Berlinem , w myśl którego Rosja zabrałaby całe Ks.Warsz. (oprócz Gdańska i Torunia) , gdyby Prusom zezwolono na zabranie całej Saksonii . W styczniu 1815 r. rozmowy utknęły w martwym punkcie. Po ?stu dniach? Napoleona mocarstwa postanowiły przyjąć kompromis. Prusy dostały ostatecznie 1/2 Saksonii , Gdańsk i Toruń , departamenty poznański i bydgoski z których utworzono Wielkie Księstwo Poznańskie. Austria zrezygnowała z Nowej Galicji , uzyskała natomiast obwód wielicki i okręg tarnopolski. Kraków miał być Wolnym Miastem pod protektoratem 3 mocarstw.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty