profil

Prawo Grzegorza Mendla

poleca 88% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Gen współcześnie jest to odcinek DNA(materiał genetyczny całego świata żywego, występuje w jądrze komórkowym, oraz mitochondriach i chloroplastach) który koduje jeden łańcuch polipeptydowy (białko) geny które zajmują identyczne miejsce w chromosomach podobnych i warunkują tę samą cechę nazywamy allelami. Allele której ujawniają się na zewnątrz nazywamy dominującymi o oznaczamy dużą literą.Allel który nie przejawia się zewnętrznie nosi nazwę recesywnego i oznaczamy go małą literą.Zygota zawierająca dwa takie same Allele danego genu nazywamy homozygotą.
AA-homozygota
Aa-heterozygota.
Fenotyp-wygląd zewnętrzny
Genotyp-zestaw genów danego osobnika

PIERWSZE PRAWO GRZEGORZA MENDLA.
-Jest to tzw.prawo czystości gamet mówi że w gametach znajduje się po jednym z pary Alleli określających daną cechę.

DRUGIE PRAWO GRZEGORZA MENDLA TZW.
Prawo niezależności dziedziczenia dwóch cech. Mówi że Allel należący do dwóch grup różnych genów dziedziczą się nie zależnie od siebie i mogą tworzyć dowolne kombinacje.

Podoba się? Tak Nie
Ciekawostki ze świata