profil

Zagajewski Adam

poleca b/d

ur. 1945

Zagajewski AdamWspółczesny poeta, prozaik, eseista, krytyk literacki.Reprezentant formacji poetyckiej określanej Nową Falą, potem również Pokoleniem`68. Studiował filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Debiutował tomikiem poezji Komunikat (1972). W tym czasie współpracował także z czasopismami,m.in. z „Odrą”. Twórczość z tego okresu realizowała założenia Nowej Fali, tematyką nawiązywała do polskich realiów, demaskowała język obfitujący w slogany i hasła propagandowe, wyrażała bunt przeciwko zastanej rzeczywistości. Na początku lat 80. pisarz wyjechał z Polski i mieszkał w Paryżu. Współredagował „Zeszyty Literackie”. Był wykładowcą na uniwersytecie w Houston. W późniejszych zbiorach wierszy, np. Oda do wielości (1982), Jechać do Lwowa (1985), Ziemia ognista (1994), Pragnienie (1998) pojawia się tematyka emigracyjna, poruszane są zagadnienia natury uniwersalnej, ogólnoludzkiej, kwestie kulturowe. W jego dorobku znajdują się także szkice literackie, np. Solidarność i samotność (1986), W cudzym pięknie (1991), oraz powieści, np.  (1983). W 2002 powrócił do Polski i mieszka w Krakowie. Jest laureatem nagród literackich, m.in. Nagrody Fundacji im. Kościelskich.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta

Spis treści
  • Zagajewski Adam