profil

Reformacja w Europie (Luteranizm, Kalwinizm, Anglikanizm, pojęcia oraz ważniejsze daty)

drukuj
poleca 80% 488 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Reformacja - ruch rel.-społ.-nar.; mający na celu odnowę Kościoła, zapoczątkowany przez Marcina Lutra

Inkwizycja - instytucja w Kościele kat., powołana w XIIIw. ? do zwalczania herezji.?; zniesiona w XIXw.

Sobór - W Kościele kat. to zgromadzenie biskupów zbierające się pod przewodnictwem papieża lub jego przedstawiciela. Celem soboru jest obradowanie nad sprawami organizacji Kościoła, jego doktryny i zasad wiary.

Dziesięcina - świadczenie pieniężne lub rzeczowe w postaci dziesiątej części swojego dochodu na rzecz Kościoła

Herezja - pogląd religijny sprzeczny z dogmatami religii panującej

Doktryna religijna - przekonania i poglądy oparte na wierze

Konfederacja ? w dawnej Polsce związek szlachty, duchowieństwa lub miast zorganizowany dla osiągnięcia wyznaczonych celów

Unia-dobrowolny związek dwóch lub więcej państw lub religii przynoszący im korzyści

Kontrreformacja - nurt odnowy Kościoła katolickiego w reakcji na wystąpienie protestantyzmu.

Luteranizm: ruch reformacyjny, zapoczątkowany przez Marcina Lutra w 1517r. Stanowi jeden z nurtów protestantyzmu i ewangelicyzmu. GŁÓWNE CECHY: Pismo Święte to jedyne żródło wiary; Likwidacja klasztorów; Zniesienie celibatu księży

Kalwinizm: kolejny ruch reformacyjny, twórcą Jan Kalwin. (1536r.) GŁÓWNE CECHY: Nauka o predystynacji; Modlitwa i praca; połączenie państwa i Kościoła.

Anglikanizm: ruch reformacyjny, zapoczątkowany przez Hanryka VIII, który ogłosił się głową tego Kościoła GŁÓWNE CECHY: Brak czyśćca; Odrzucenie celibatu; Zlikwidowano klasztory; Odrzucono jurysdykcyjne zwierzchnictwo papieża

Antytrynitarze: ruch reformacyjny, twórcą Faust Socyn, działali w Polsce GŁÓWNE CECHY: Nie uznawanie Trójcy Świętej; Dzielenie się majątkiem z poddanymi

WAŻNIEJSZE DATY Z DZIAŁU:
1517 - wystąpienie Marcina Lutra
1555 - pokój w Augsburgu
1536 - wystąpienie Jana Kalwina
1534 - założenie Kościoła Anglikańskiego
1573 - Konfederacja warszawska
1545-63 ? Sobórw Trydencie
1596 ? Unia Brzeska


Polecasz? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
3.10.2010 (11:39)

ŚWIETNA PRACA ! WŁAŚNIE TEGO SZUKAŁAM. WSZYSTKO CO NAJWAŻNIEJSZE W PIGUŁCE. DZIĘKI !