profil

Cechy ras i zróżnicowanie językowe

poleca 82% 719 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

O poziomie życia ludzi decydują warunki naturalne i społeczno-ekonomiczne. Znaczenie ma tu też zróżnicowanie ludzi pod względem rasowym (cech fizycznych), językowym, narodowościowym, religijnym i kulturowym.
CECHY FIZYCZNE GRUP LUDZKICH (RAS)
W populacji ludzkiej wyróżnia się osiem wielkich grup, różniących się cechami fizycznymi, dziedzicznymi, takimi jak: barwa skóry, włosów, grupa krwi, kształt czaszki, nosa i warg oraz oprawa oczu.
Rozmieszczenie grup ludzkich:
1.Europejska (europeidalna)- zamieszkuje Europę, Amerykę Północną i Australię oraz Azję i Amerykę Północną
2.Afrykańska (negroidalna)- zamieszkuje obszary położone na południu Sahary. Wyróżnia się następującymi cechami: ciemną skórą i oczami, wełnistymi włosami, wysuniętą do przodu przednią częścią czaszki, spłaszczonym szerokim nosem i grubymi wargami.
3.Mongoloidalna (rasa żółta)- zamieszkuje Azję i Madagaskar oraz północne wybrzeże Ameryki Północnej. Zalicza się do niej Eskimosów, a w Azji Ewenków i Jakutów. Jej charakterystycznymi cechami są: ciemniejszy niż u Europejczyków odcień skóry, fałda mongolska, czarne, proste włosy i wydatne kości policzkowe.
4.Indyjska- jest najbardziej zbliżona do europejskiej, różni się tylko ciemniejszą barwą skóry, oczu, ciemnymi, prostymi włosami. Rasa ta zamieszkuje głównie Indie i Sri Lankę.
5.Australijska- jest zaliczana do ciemnoskórej, różni się od rasy afrykańskiej falistymi włosami i wydatnymi łukami brwiowymi. Zamieszkuje Australie i Tasmanię.
6.Amerykańska- występują u niej te same cechy, co w rasie mongoloidalnej. Należą do nich Indianie.
7.Melanezyjska- jest bardzo zbliżona do afrykańskiej, różni się od niej tylko cechami krwi. Ludność tej rasy zamieszkuje Melanezję i Nową Gwineę. Grupy 6 i 7 różnią się tylko cechami krwi.
8.Polinezyjska- zamieszkuje wyspy Oceanu Spokojnego, a charakteryzuje się jasnobrązowym kolorem skóry i czarnymi, prostymi lub falistymi włosami.
Międzykontynentalne migracje ludności powodują mieszanie się grup i tworzenie form pośrednich (mieszańców), których nie można zakwalifikować do żadnej z grup wymienionych wyżej. Są to np. metysi, mulaci i zambosi, kreole, drawidowie.
JĘZYKOWE ZRÓŻNICOWANIE LUDNOŚCI
Ważnym, różnicującym ludzi czynnikiem jest również przynależność etniczna i narodowa. Źródła podają, że na świecie istnieje ok. 2500 języków, w tym wiele dialektów. Najbardziej zróżnicowanym kontynentem pod względem językowym jest Afryka, gdzie używa się ok. 1200 języków. Istnieje wiele kryteriów kwalifikowania języków, ale powszechnie uznano podział według międzynarodowego zasięgu.
Wydziela się następujące grupy językowe:
1.Języki oficjalne- używane w ONZ, należą do nich: angielski, chiński, rosyjski, francuski, niemiecki, hiszpański i arabski.
2.Języki i mniejszym zasięgu- włoski, portugalski, polski i inne
3.Języki martwe, starożytne- łacina, starogrecki i sanskryt (język staroindyjski)
4.Języki sztuczne- wprowadzone ze względu na ich prostą pisownię i wymowę w celu ułatwienia porozumiewania się narodów. Wśród tych języków największe uznanie i popularność uzyskało esperanto.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty