profil

Wzory matematyczne

poleca 77% 904 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

POLE PROSTOKĄTA
P = a * b

POLE KWADRATU
P = a*a

POLE RÓWNOLEGŁOBOKU
P = a * h

POLE ROMBU
P = (e * f) :2

POLE TRÓJKATA
P = ( a * h ) :2

POLE TRAPEZU
P = (a b) :2 * h

WZORY SKRÓCONEGO MNOZENIA
Kwadrat sumy (a b)2 = a2 2ab b2
Kwadrat różnicy (a - b)2 = a2 - 2ab b2
Różnica kwadratów a2 - b2 = (a - b) * (a b)

WZORY TRÓJKATA RÓWNOBOCZNEGO
h= (a * ?3) : 2
P= (a2 * ?3) :4

DŁUGOŚĆ OKRĘGU
l = 2?r

POLE KOŁA
P = ?r2

DŁUGOŚĆ ŁUKU
l = ?/360 stopni * 2?r

POLE WYCINKA KOŁA
P = ? /360 stopni * ?r2

OBJĘTOŚĆ GRANIASTOSŁUPA
V = Pp * H

POLE POWIERZCHNI CAŁKOWITEJ
Pc = 2Pp Pb

OBJETOŚĆ OSTROSŁUPA
V = ?Pp * H

POLE POWIERZCHNI CAŁKOWITEJ OSTROSŁUPA
Pc = Pp Pb

OBJĘTOŚĆ WALCA
V = ?r2 * H

POLE POWIERZCHNI WALCA
Pc = 2 * ?r2 2?rH

OBJĘTOŚĆ STOŻKA
V =??r2 * H

POLE CAŁKOWITE STOŻKA
Ppb = ?rl
Pc =?r2 ?rl

OBJĘTOŚĆ KULI
V= 4/3 ?r3

POLE POWIERZCHNI KULI
P = 4 ?r2
KĄT WEWNĘTRZNY
? = 180-360/n

OKRĘGI WPISANE I OPISANE
R ? opisany
r ? wpisany

KWADRAT
R=1/2d
r = 1/2a

SZEŚCIOKĄT
d = 2a
d1 = a?3
R = a

TRÓJKĄT RÓWNOBOCZNY
R = a?3/3
r = a?3/6

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty: