profil

Właściwości wybranych soli. Metody otrzymywania soli - reakcje.

Ostatnia aktualizacja: 2020-07-30
poleca 83% 3061 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Właściwości i zastosowanie soli


Chlorek sodu NaCl
- bezbarwna substancja krystaliczna
- rozpuszczalna w wodzie
- w postaci oczyszczonej nie jest higroskopijny
- stosowany do celów spożywczych
- jako środek konserwujący
- przemyśle barwnikarskim i garbarskim

Węglan sodu Na2CO3
- białym, krystalicznym, higroskopijnym proszek
- rozpuszczalna w wodzie
- tworzy hydraty
- roztwory wodne wskutek hydrolizy mają odczyn silnie alkaliczny
- używany do produkcji saletry sodowej, szkła, celulozy, papieru, mydła, środków piorących, - w hutnictwie żelaza do odsiarczania
- dodawany do żywności jako regulator kwasowości.

Azotan(V) potasu KNO3
- biała krystaliczna substancja
- rozpuszczalna w wodzie
- występuje w przyrodzie jako minerał saletra indyjska
- stosowana jako nawóz sztuczny
- do wyrobu prochu strzelniczego

Siarczan(VI) sodu Na2SO4
- białe ciało stałe
- rozpuszczalna w wodzie
- tworzy hydraty
- występuje w przyrodzie jako minerał tenardyt
- znajduje zastosowanie w przemyśle szklarskim, papierniczym i tekstylnym
- do produkcji środków piorących i farb
- sól glauberska stosowana jest w medycynie jako osmotyczny lek przeczyszczający

Metody otrzymywania soli


NaCl
Kwas + zasada → sól + woda
HCl + NaOH → NaCl + H2O
Kwas + tlenek zasadowy → sól + woda
2HCl + Na2O → 2NaCl + H2O
Metal + kwas → sól + wodór
2Na + 2HCl → 2NaCl + H2
Metal + niemetal → sól
2Na + Cl22NaCl
Metal + sól → nowa sól + metal
2Na + MgCl22NaCl + Mg

Na2SO4
Tlenek kwasowy + zasada → sól + woda
SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O
Tlenek kwasowy + tlenek zasada → sól
SO3 + Na2O → Na2SO4
Kwas + zasada → sól + woda
H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O
Metal + kwas → sól + wodór
2Na + H2SO4 → Na2SO4+ H2
Tlenek kwasowy + tlenek zasada → sól
2NaNO3 + CaSO4 → Na2SO4 + Ca(NO3)2

KNO3
Metal + kwas → sól + wodór
2K + 2HNO32KNO3 + H2
Kwas + zasada → sól + woda
KOH + HNO3 → KNO3 + H2O
Kwas + tlenek zasadowy → sól + woda
2HNO3 + K2O → 2KNO3 + H2O
N2O5 + 2KOH → 2KNO3 + H2O
K2O + N2O52KNO3

Na2S
Metal + niemetal → sól
2Na + S → Na2S
Metal + kwas → sól + wodór
2Na + H2S → Na2S + H2
Kwas + tlenek zasadowy → sól + woda
H2S + Na2O → Na2S + H2O

CaCO3
Metal + kwas → sól + wodór
Ca + H2CO3 → CaCO3 + H2
Tlenek metalu + kwas → sól + woda
CaO + H2CO3 → CaCO3 + H2O
Kwas + zasada → sól + woda
H2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O
Kwas + tlenek zasadowy → sól + woda
H2CO3 + CO2 → CaCO3 + H2O
Tlenek kwasowy + tlenek zasada → sól
CaO + CO2 → CaCO3

KBr
Metal + niemetal → sól
2K + Br22KBr
Metal + kwas → sól + wodór
2K + 2HBr →2KBr + H2
Kwas + tlenek zasadowy → sól + woda
2HBr + K2O →2KBr + H2O

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Opracowania powiązane z tekstem
Komentarze (1) Brak komentarzy

Kobieto! Życie mi uratowałaś! Dzięki, oczywiście 6. Buśka ;*

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 4 minuty