profil

Diagnoza cywilizacji europejskiej Joseph'a Conrada.

poleca 85% 506 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

- pesymistyczna diagnoza Conrada
- przedstawia cywilizację w chwili jej kryzysu o charakterze moralno-duchowym
- zmierzch cywilizacji, kultury Zachodu
- przestrzeń największych miast europejskich - "miasta grobowe"
- źródło zła - kryzys moralny społeczeństwa europejskiego
- Europejczycy, urzędnicy na stacjach - są anonimowi, pozbawieni osobowości, bezduszni, niepotrafiący z sobą rozmawiać
- opanowani żądzą zysku
- pełni zazdrości, zawiści
- brak głębszej refleksji nad swoją ludzką kondycją i światem
- Hipokryci, wyniosłe idee europejczyków nie zgadzają się z ich polityką kolonizacyjną
- propagują szczytne hasła, a nie praktykują ich: "ich pragnieniem było wydarcie skarbu z wnętrzności kraju; celu moralnego było tam nie więcej niż u złodziei włamujących się do sejfu"
- rzeczywistym celem "białych" jest szybkie bogacenie się
- nie znają i nie chcą poznać rdzennej kultury Murzynów
- nie przywiązują do kultury Murzynów żadnej wagi
- nie mają pojęcia o odrębności i wartości tej kultury
- Towarzystwo Tępienia Dzikich Obyczajów - pracuje z nimi Kurtz przesyłając im raporty
- istnienie tego towarzystwa świadczy o lekceważeniu rdzennej kultury
- Europejczycy w sposób brutalny odnoszą się do Murzynów
- zastraszenia, brutalne formy eksploatacji, głodzenie
- "można było policzyć wszystkie żebra tych ludzi"
- ubrani w łachmany
- skuci łańcuchami
- społeczeństwo europejskie jest zbiurokratyzowane, nieposiadające indywidualistów, które kieruje się egoistycznymi pobudkami i jest pełne pogardy dla odrębności człowieka
- "byli zdobywcami, do tego zaś potrzeba tylko bezmyślnej siły; i nie ma się czym szczycić [...] zgarniali co mogli ze zwykłej chciwości [...] Była to po prostu kradzież z włamaniem, masowe morderstwo na wielką skalę, a ludzie rzucali się w to na oślep, jak przystoi tym, którzy napastują ciemność"
- Conrad kompromituje misję cywilizacyjną Europejczyków i demaskuje mit dobrego człowieka
- sam pisarz nie jest przeciwnikiem cywilizacji, ale tylko okrutnych form jakie ona przybiera

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Więcej informacji
Teksty kultury