profil

Historia.

poleca 81% 763 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Jakie zmiany zaszły w kulturze światowej w XX-leciu międzywojennym?
W dwudziestoleciu międzywojennym panowały awangardowe nurty w sztuce. Malarze próbowali przedstawiać rzeczywistość w sposób odmienny, poprzez jej deformację i eksperymentowanie z kolorami i kształtami. A także podważali dotychczas uznawane kanony piękna. W literaturze również znalazły odbicie aktualne tendencje, powstały nowe gatunki literackie. Błyskawicznie rozwinęło się kino, z początku nieme, a potem z dźwiękiem i w kolorze. Popularność zyskało również radio, a pod koniec lat trzydziestych także telewizja.

2. Co to była industrializacja i kolektywizacja w Związku Radzieckim?
Stalin po zrezygnowaniu z pięcioletniego planu rozwoju gospodarczego rozpoczął industrializację. Powstały zakłady metalurgiczne w Magnitogorsku, zagłębienie węglowe w Kuźniecu, największa w Europie elektrownia wodna na Dnieprze. Rozpoczęto budowę olbrzymich kanałów: Białomorskiego i Wołga-Don. Na tych budowach zmuszono do pracy w potwornych warunkach miliony więźniów politycznych i nieprawomyślnych obywateli. Złe warunki spowodowały olbrzymią śmiertelność wśród robotników.

3. W jaki sposób Niemcy pod rządami Adolfa Hitlera stały się potęga gospodarcza?
Pod rządami Hitlera gospodarka Niemiec została przestawiona na produkcję zbrojeniową. Jednocześnie rozbudowano armię. Rozpoczęto sił lotniczych Lufftwaffe i wprowadzono powszechna służbę wojskową, szybko powiększając armie niemiecką Werhmacht. UK wyraziła zgodę na powiększenie niemieckiej marynarki wojennej Kriegsmarine. Dynamiczny rozwój przemysłu zbrojeniowego doprowadził do zmniejszenia bezrobocia, a nawet do wprowadzenia powszechnego obowiązku pracy. Wzrastające w siłę Niemcy były gotowe do ekspansji.

4. Kiedy i w jakich okolicznościach doszło w Polsce do hiperinflacji?
Do hiperinflacji doszło w połowie 1923 roku. Była ona spowodowana dodrukowywaniem pieniędzy, w celu załatania olbrzymich potrzeb finansowych państwa. Spowodowało to szybki wzrost cen gdyż pieniądze stawały się tylko bezwartościowymi papierami. A na rynku światowym marka polska straciła swoja wartość.

5. Na czym polegała polska polityka równowagi w okresie międzywojennym
Polska zaraz po odzyskaniu niepodległości była bardzo słabym i wyniszczonym krajem. Dlatego w stosunkach międzynarodowych postanowiła prowadzić politykę równowagi, tzn. chciała utrzymać dobre stosunki ze wszystkimi swoimi sąsiadami. A w obawie przed najgroźniejszymi sąsiadami postanowiła się zabezpieczyć traktatami podpisanymi z Francja i Rumunią, na mocy których w razie ataku Niemiec lub Rosji kraje te miały wzajemnie się wspierać. Polska podpisała również pakt o nieagresji z Rosją w 1932 i Niemcami deklarację o nie stosowaniu sił we wzajemnych stosunkach. To pozwoliło Polsce na utrzymanie spokoju na graniach przez kilka następnych lat.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty