profil

Pierwszy rozbiór Polski.

poleca 85% 115 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Konfederacja barska I rozbiór Polski

W1768r. w małym miasteczku Bar niedaleko granicy z Turcją została zawiązana rzez J. Pułaskiego oraz M.Krasińskiego konfederacja Barska w imię obrony wiary i wolności.jej zwierzchnikiem był Jandałowicz.Ruch początkowo miał charakter religijny lecz z czasem przekształciła się w ruch polityczny i militarny wymierzony przeciwko Rosji. Wchodziły tam wszystkie grupy społeczne.celem miało być pokonanie Rosji.Zainteresowały się tym Turcja,Austria i Francja.W 1768 wojne Rosji wypowiada Turcja zainspirowana przez Francje ale przedtym Rosjanie rozbili konfederacje na Ukrainie .Zwirzcni organ GENERAŁNOŚĆ zawiązał się dopiero jesienią 1769r..Sytuacja psuje się na ich nie korzyść i Turcja przegrywa bitwe za bitwą..W ręce Rosyjskie wpadają Jassy i Bukareszt.Francja zaczyeła pomagać Polsce wysyłając transporty broni itp., co znacznie wplyneło na poprawę działań konfederacji. dzięki temu zdobyli Częstochowę i zamek na Wawelu.W 1770r. organ główny tzw. (generalność) ogłosiła akt detronizacji króla Stanisława A. Poniatowskiego, życie króla zdołał uratować niemiec który zam zginął .Konfederaci tracą pomoc i poparcie Francji i innych narodów.Dochodzi do umiędzynarodowienia sprawy polskiej.Pierwsza wykorzystała tę sytuacje Austria która w lutym 1769r. odcieła wojskowym Kordonem staroswa spiskie,które stanowiły enklawę Polską na terytotium Habsburgów.Spotkanie króla pruskiego z młodym cesarzem Józefem 2 w Śląskej Nysie służyło zblirzeniu z Austrią.Rosnące zaangarzowanie Francji oraz grożba anty rosyjskiego porozumienia Austrii i Prus spowodowałały zmianę nastawienia Kat 2 co spowodowało że zaakceptowała przedstawiony przez Prusy gotowy plan rozbioru Polski.Za wyrarzenie zgody na Rosyjskie nabytki zostały by Prusy i Austria wynagrodzone ziemiami Polskimi.Rosja mogła wziąść tyle ile chciała.W lutym1772 r. został zawarty odnośny układ rosyjsko-pruski który określał nabytki terytorialne.Rosja rządała mało bo nie chciała wzmocnienia mocarst niemieckich.Rozbiór przyniósł wiele sporów.5sierpnia 1772 r. doszło w Petersburgu do podpisania aktu rozbioru.Nowy ambasador rosji Otto Von Stackenlberg naciskał od jesieni 1772 na szybkie zwołanie sejmu.Akt rozbioru zatwierdzono w 1773, aratyfikowane we Wrześniu .Delegacja długo nie mogła uporać sie z kwestią reform ustrojowych toteż obrady przeciągneły się do kwietnia 1775.W tym czasie trwała grabierz mienia państwowego.W wyniku uchwał sejmu monarcha stracił prawo nadawania starostw.Królowi odebrano również władzę powoływania ministrów,senatorów oraz oficerów.Powstały dwie instytucje:RADA NIEUSTAJĄCA(miała buć organem zależnym od sejmu ikrępującym działania monarchy w interesie rosji,składała się z konsyliarzy wybieranych co dwa lata.Przewodniczył jej król idzieliła się na 5 departamentów).Utworzono także KOMISJE EDUKACJI NARODOWEJ w 1773 podlegała ona królowi.Integralną częścią ustroju były stworzone przez sejm rozbiorowy traktaty handlowe, ratyfikowane w marcu 1775.Zwłaszcza traktat z Prusami stanowić miał o przyszłości polskiej gospodarki.Narzucone taryfy celne były niekorzystne dla polski.Rosja odnowiła traktat gwarancyjny z 1768r.Dotychczasowe fundamenty politycznej organizacji państwa zostały uznane za nie dające się odmienić prawa kardynalne


Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata