profil

Renesans.

poleca 84% 1241 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Nowela - utwór o prostej i precyzyjnej budowie. Nie ma w niej miejsca na poboczne wątki i dygresje. Jej fabuła musi być jasna i mało skomplikowana. Akcja ma zmierzać do wyraźnego punktu kulminacyjnego, w którym nastąpi rozstrzygnięcie losu bohatera.

Pieśń - jest to gatunek liryczny, którego pochodzenie ściśle łączy się z muzyką.

Sielanka - gatunek literacki służący opisywaniu życia wiejskiego, najczęściej w sposób wyidealizowany.

Fraszka - odmiana epigramatu (zwięzłego utworu poetyckiego), w której cechą dominującą jest zabawny lub efektowny (ale niezbyt poważny) pomysł, najczęściej także wyraźna puenta, czyli zaskakujące, celne, zazwyczaj dowcipne zakończenie utworu.

Tren - gatunek poezji żałobnej, wyrażającej żal z powodu czyjejś śmierci.

Sonet - kunsztowna kompozycja stroficzna złożona z 14 wersów, dzieli się na 2 czterowiersze o powtarzających się rymach odmiennych.

RENESANS

Odkrycia i wynalazki:
* odkrycie Ameryki przez Kolumba,
* wynalezienie druku przez Gutenberga.

Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce: Te słowa stają się sztandarem epoki, która skupia się na wszystkich aspektach życia człowieka, nie tylko na tych chwalebnych, ale tez zauważa ciemne strony ludzkiej natury.

Filozofia epoki: Wśród filozofów odrodzenia na szczególna uwagę zasługują postacie: Erazma z Rotterdamu, humanisty, autora satyry Pochwała głupoty, Tomasza Morusa, autora dzieła Utopia, w którym zaprezentował on idealny model państwa.

Rozwój języków narodowych: Powstają dzieła pisane nie po łacinie, tak jak w średniowieczu, ale w poszczególnych językach narodowych. Jan Kochanowski pisał swe utwory po polsku; powstaje także polskie tłumaczenie Biblii

Reformacja: ruch religijny, kulturalny i społeczny zapoczątkowany ogłoszeniem w Wittenberdzie przez Marcina Lutra dotyczących konieczności zreformowania bogacącego się i odchodzącego od zasad wiary kościoła katolickiego. Postulaty zostały poparte przez chłopów w wojnie chłopskiej.

Antropocentryzm i humanizm: W opozycji do średniowiecznego teocentryzmu, człowiek i jego potrzeby stają się głównymi ośrodkami zainteresowań kultury. Humanizm poprzez powrót do kultury antycznej stara się zrozumieć zainteresowania i naturę człowieka.

Odrodzenie myśli antycznej: Renesans powraca do antyku. Oznacza to że obowiązkowa jest znajomość starożytnej filozofii i literatury. W utworach renesansowych znajdziemy odwołania do stoicyzmu, epikureizmu, myśli horacjańskiej; pojawiają się imiona mitycznych postaci, autorzy tworzą w gatunkach znanych już w antyku: pieśni, treny, tragedie.

Styl klasyczny w literaturze i sztuce: Powrót do antyku spowodował między innymi wzorowanie się na starożytnej architekturze i starożytnym wzorcu pisania. Twórczość renesansowa jest harmonijna, jasna. Artyści czerpią swe inspiracje z wzorców antycznych, starając się projektować budowle zgodnie z antycznym kanonem ładu i proporcji. Odchodzą od gotyckiego wyrafinowania na rzecz klasycznych, spokojnych i wyważonych brył.

Michał Anioł | Sąd ostateczny | zbiorowisko ludzi które Chrystus gestem uniesionej ręki ku górze dzieli ludzi na zbawionych i potępionych | fresk

Leonardo da Vinci | ostatnia wieczerza | przedstawia Chrystusa i 12 apostołów | malowidło ścienne

Rafael Santi | Madonna Sykstyńska | Matka Boża z dzieciątkiem z papieżem Juliuszem II ukazany jako św. Syktus oraz św. Barbara stąpają po niebiańskich chmurach.| malarstwo

Albrecht Durer | czterej jeźdźcy Apokalipsy|

Humanizm to kierunek ukształtowany na początku XV w przeciwstawiający się średniowiecznemu nauczaniu nawiązujący do antyku. Jego hasłem był aforyzm. Nic co ludzkie nie jest mi obce.

ODPRAWA POSŁÓW GRECKICH - dramat
O WOJNIE NASZEJ… - sonet

Praca również znajduje się w załączniku :))

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Teksty kultury