profil

Powstanie i Upadek Cesarstwa Rzymskiego

poleca 84% 2341 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Rzym powstał w 753 roku p.n.e nad rzeka Tyber. Za początki republiki przyjmuję się upadek króla Tarkniusza pysznego i ustanowienie republiki, władze w republice były podzielone między lub, senat i urzędników. Położenie Rzymu było bardzo dobrze dobrane dogodne przeprawy rzeczne dawały wymarzone miejsce na ośrodek handlowy. A wiodące drogi możliwości pozyskiwania soli i rozwój hodowli bydła. Rzeka Tyber oraz ułożenie portu dawały możliwości rozwoju handlowego.Rzym pierwsze 250 lat był monarchią a za panowania rodu Tarkwiniusza osiągnęło miano najpotężniejszej monarchii.Cesarsto Rzymskie przetrwało VII wieków jako państwo archaiczne, było to zasługą doskonałej armii i sprawności biurokracji co zapewniało rozkwit ekonomiczny imperium. Te czynniki uległy zachwianiu w III w gdzie upadła siła zewnętrzna mocarstwa. Dopiero w epoce późnego cesarstwa uzyskano prestiż ale został załamany przez bitwę pod Hadrianopolem w 387r. Cesarstwo zachodnie przetrwało jeszcze ponad 100 lat dopiero koniec IV stulecia stał się walką o utrzymanie cesarstwa. Cesarstwo kurczyło się nieustanie a na dodatek w tym okresie brakowało dobry władców. Upadek cesarstwa zachodniego określano jako początek końca świata Starożytnego. Cesarstwo Rzymskie było zjawiskiem wielopłaszczyznowym a przy jego powstaniu głównym czynnikiem była ekonomia. Załamanie w dziedzinie gospodarczej miał system niewolniczy inna przyczyna gospodarczą był upadek systemu monetarnego - ludność obracała gorszą monetą. Wojny natomiast wycieńczyły majątek cesarstwa. Fałszowanie monet doprowadzał do sytuacji chwilowe poprawy ale w rzeczywistości do zjawiska pogorszenia się pieniądza, ruinę gospodarczą pogorszyła zaufanie do państwa. Dalsza przyczyną upadku był skrajnie niski postęp techniczny - to hamowało rozwój gospodarczy. Rzemieślnicy wyrabiali produkty na swoje potrzeby, nie potrafili wyprodukować większej ilości, mieli trudności z transportem i to nie pozwalało rozwijać się gospodarce. Tak wiec w 3 i 4 wieku doszło do kryzysu gospodarki. Do upadku cesarstwa przyczyniło się w dużej mierze ułomność kierowaniem państwa władza większości była skoncentrowana w rekach grupy - nielicznej ludności - digarchii arystokratycznej, ale i one nie potrafiły zapewnić porządku ani utrzymać wojska w ryzach. Ta sytuacja doprowadziła do chaosu. Wprowadzony przestarzały system podatkowy który nie był zmieniany przez lata nie pomagał. Ściąganie i zwiększenie podatków było dla państwa nie korzystne. Kolejnym problemem dla państwa był wzrost nieużytków rolnych gdy ludność wiejska zaczęła przenosić się do miast było to skutkiem nie uprawiania ziemi. Państwo nie miało żadnych pomysłów na zmianę tej sytuacji. Następną sprawą jest kwestia zewnętrzna i rozkład wewnętrzny w chrześcijaństwie. Konsekwencją tego było w 3 wieku prześladowanie chrześcijan które trwały aż do rządów Dioklecjana. Państwo starało się w chrześcijaństwie znaleźć sojusznika ale stało się inaczej zostało wciągnięte do sporów religijnych a to zaostrzyło tylko sytuacje i nieporozumienia.

Tak naprawdę trudno jest odpowiedzieć czemu cesarstwo rzymskie upadło moim zdanie wiele przyczyn złożyło się na upadek cesarstwa. Cesarstwo to jednak przetrwało jednak VII wieków jako państwo wielkie, a upadek zachodniego cesarstwa jak wspomniałem wcześniej to początek końca świata starożytnego. Trudne jest wskazanie jednej konkretnej przyczyny upadku tego imperium. Skutkiem upadku były procesy różnych następstw na wiek III- V p.n.e . Ciężką sytuacja państwa, wojsko które pochłaniało góry pieniędzy, wszystko to doprowadziło do ruiny. Poważną rolę odgrywa czynnik ekonomiczny, załamanie w dziedzinie gospodarki, niewolnictwo. Następną przyczyną może być upadek systemu monetarnego, fałszowanie monet. Wiele można wymieniać ale moim zdaniem główna i zasadniczą przyczyną upadku Imperium Romanum była ułomność kierowania państwem. To właśnie przywódcy nie potrafili zapewnić państwu porządku publicznego, ani zdyscyplinować wojska to w szczególności doprowadza do chaosu i osłabienia państwa.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Opracowania powiązane z tekstem

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata