profil

Najważniejsze daty z historii Cesarstwa Rzymskiego.

poleca 82% 1238 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

753r p.n.e.- powstanie Rzymu
753-509r p.n.e.- monarchia
509-30r p.n.e.- republika
30rp.n.e.-476r n.e.- cesarstwo
V w-264r p.n.e.- podbijanie Italii
264r p.n.e.- wybuch pierwszej Wojny Punickiej
241r p.n.e.- pokój po pierwszej wojnie punickiej
218- wybuch II wojny punickiej
216r p.n.e.- bitwa pod Kannami
202r p.n.e.- bitwa pod Zamą
170r p.n.e.- „Lista Biliusza”- informacje jak można zostać urzędnikiem
146r p.n.e.- zdobycie Kartaginy przez Rzymian
133r p.n.e.- reforma Tyberiusza Grakchusa o poprawie sytuacji chłopów
73r p.n.e.- wybuch powstania Spartakusa
60r p.n.e.- zawiązanie triumwiratu między Krassusem Cezarem i Pompejuszem
49r p.n.e.- początek wojny Cezara z Pompejuszem
48r p.n.e.- bitwa pod Farsalos, zwycięstwo Cezara
15.III.44. r p.n.e.- śmieć Cezara
31r p.n.e.- bitwa morska pod Akcjum między Antoniuszem, a Oktawianem
64r n.e.- spalenie Rzymu przez Nerona
330r- założenie Konstantynopola
332r- Teodozjusz Wielki wprowadza zakaz sprawowania pogańskich obrzędów
335r- podział cesarstwa na wschodnie i zachodnie
476r- upadek cesarstwa zachodniorzymskiego
1453r- upadek cesarstwa wschodniorzymskiego

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta