profil

Najważniejsze daty z historii Cesarstwa Rzymskiego.

poleca 83% 1795 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

753 r. p.n.e.- powstanie Rzymu
753-509 r. p.n.e.- monarchia
509-30 r. p.n.e.- republika
30 r p.n.e.- 476 r n.e.- cesarstwo
V w-264 r. p.n.e.- podbijanie Italii
264 r. p.n.e.- wybuch pierwszej Wojny Punickiej
241 r. p.n.e.- pokój po pierwszej wojnie punickiej
218 - wybuch II wojny punickiej
216 r. p.n.e.- bitwa pod Kannami
202 r. p.n.e.- bitwa pod Zamą
170 r. p.n.e.- „Lista Biliusza”- informacje jak można zostać urzędnikiem
146 r. p.n.e.- zdobycie Kartaginy przez Rzymian
133 r. p.n.e.- reforma Tyberiusza Grakchusa o poprawie sytuacji chłopów
73 r. p.n.e.- wybuch powstania Spartakusa
60 r. p.n.e.- zawiązanie triumwiratu między Krassusem Cezarem i Pompejuszem
49 r. p.n.e.- początek wojny Cezara z Pompejuszem
48 r. p.n.e.- bitwa pod Farsalos, zwycięstwo Cezara
15.III.44. r. p.n.e.- śmieć Cezara
31 r. p.n.e.- bitwa morska pod Akcjum między Antoniuszem a Oktawianem
64 r. n.e.- spalenie Rzymu przez Nerona
330 r.- założenie Konstantynopola
332 r. - Teodozjusz Wielki wprowadza zakaz sprawowania pogańskich obrzędów
335 r. - podział cesarstwa na wschodnie i zachodnie
476 r. - upadek cesarstwa zachodniorzymskiego
1453 r. - upadek cesarstwa wschodniorzymskiego

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata