profil

Biotechnologia - notatka

poleca 85% 214 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Zespól technologii, służących do wytwarzania użytecznych , żywych organizmów lub substancji pochodzących z organizmów, lub ich części. Inaczej - wszelkie manipulacje żywymi organizmami prowadzące do osiągnięcia określonych korzyści.

Stosowana przez ludzi od zarania dziejów.
Obecnie: "Biotechnologia to zintegrowane zastosowanie wiedzy i techniki w dziedzinie biochemii, mikrobiologii i nauk inżynieryjnych w celu technologicznego wykorzystania zdolności drobnoustrojów, kultur tkankowych lub części z nich."

W celach biotechnologicznych można między innymi wykorzystywać techniki inżynierii genetycznej.

Współczesna biotechnologia opiera się w dużej mierze na rekombinacji DNA in vitro:
klonowaniu i ekspresji genów kodujących określone białka, zoptymalizowaniu poziomu ekspresji konkretnego sklonowanego genu, inżynierii białek, czyli wprowadzaniu celowych zmian sekwencji nukleotydowych powodujących zmiany aminokwasów a co za tym idzie modyfikacje właściwości białka, często ulepszenie funkcjonowania, transgenizacji roślin i zwierząt i diagnostyce oraz terapii genowej.

Podoba się? Tak Nie