profil

Biotechnologia w pigułce - pojęcia

poleca 84% 1148 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

BIOTECHNOLOGIA – dyscyplina naukowa zajmująca się wykorzystaniem organizmów, wirusów lub ich składników do celów praktycznych. Przedmiotem jej zainteresowań są wszystkie procesy technologiczne prowadzone z udziałem organizmów (głównie bakterii). Biotechnologię dzielimy na: tradycyjną i nowoczesną.

BIOTECHNOLOGIA TRADYCYJNA wykorzystuje naturalnie występujące w przyrodzie organizmy lub produkowane przez nie substancje. Ich dobór odbywa się poprzez selekcję sztuczną.

BIOTECHNOLOGIA NOWOCZESNA wykorzystuje organizmy, komórki czy enzymy, które są zmodyfikowane za pomocą technik inżynierii genetycznej – dziedziny genetyki umożliwiającej zmienianie genomów w taki sposób, by uzyskać organizmy o wybranych cechach.

Podstawowym procesem biotechnologicznym wykorzystywanym w przemyśle spożywczym jest fermentacja - przemiany enzymatyczne związków, przeprowadzane przez mikroorganizmy w warunkach beztlenowych. Fermentacja jest jednym z rodzajów oddychania beztlenowego – umożliwia przeprowadzającym ją organizmom uzyskiwanie energii.

FERMENTACJA MLEKOWA – proces beztlenowy, podczas którego, w wyniku działania głównie bakterii mlekowych, cukier rozkładany jest do kwasu mlekowego. Glukoza -> kwas mlekowy + energia. Stosowana jest w produkcji przetworów mlecznych, zakwasów chlebowych, kiszonych owoców i warzyw, niektórych wędlin, koncentratów spożywczych.

W procesie fermentowania przetworów mlecznych biorą udział głownie bakterie mlekowe, m.in. z rodzaju Lactococcus, do produkcji serów pleśniowych używa się bakterie mlekowe + pewne gatunki grzybów, np. Penicillium camemberti. Do wyrobu pieczywa na zakwasie wykorzystuje się bakterie głównie z rodzaju Lactobacillus.

FERMENTACJA ETANOLOWA zachodzi za sprawą drożdży, które rozkładają cukier na alkohol i tlenek węgla (IV). W jej wyniku grzyby uzyskują energię. Glukoza -->alkohol etylowy + tlenek węgla (IV) + Energia. Wykorzystuje się ją w produkcji piwa, wina oraz wysoko% napojów alkoholowych, chleba, ciasta, kefiru.

ZDOLNOSC DO UZYSKIWANIA ENERGII Z ROZKLADU SUBSTANCJI wykorzystuje się głównie przy oczyszczaniu ścieków, powietrza, przetwarzaniu odpadów komunalnych.

Oczyszczanie biologiczne – oczyszczanie ścieków przy użyciu organizmów.
Osad czynny – zawiesina, w której znajdują się organizmy.

FERMENTACJA METANOWA jest to proces rozkładu związków organicznych przez mikroorganizmy oddychające beztlenowo. W jej wyniku powstaje mieszanina gazów, głównie metanu i tlenku węgla(IV), zwana biogazem – tworzy on źródło energii.

Bioindykator – gatunek wskaźnikowy.
Zastosowanie biotechnologii w ochronie środowiska: produkcja tworzyw biodegradowalnych, paliw oraz testów do oceny stanu środowiska.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 2 minuty