profil

Pierwsza Wojna Światowa

poleca 85% 157 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Na początku dwudziestego wieku najpotężniejszymi państwami były Wielka Brytania,Francja i Niemcy.Posiadały one rozległe kolonie oraz przodowały w rozwoju gospodarczym.Dużą rolę w Europie odgrywały także Rosja,Austro-Węgry i Włochy.Z państw pozaeuropejskich największe znaczenie gospodarcze i polityczne miałt Stanu Zjednoczone i Japonia.Wszystkie przodujące państwa rywalizowały ze sobą,dążąc do rozszerzenia wpływów w różnych rejonach świata.Opanowanie nowych terytoriów wiązało się na ogół z duzymi zyskami,ponieważ wywożono stamtąd tanie surowce mineralne i produkty rolne.Na podporządkowych obszrach sprzedawano natomiast gotowe wyroby,zakałdano osady oraz bazy wojskowe.Rywalizacja państw doprowadziła do wybuchu wojny w 1914r. W lokalny konflikt między Austro-Węgrami a Serbią szybko zaangażowała się większość państw europejskich oraz zależne od nich kraje zamorskie,np.Australia i Kanada.Wojna przekształciła się zatem w wojnę światową.Państwa biorące udział w wojnie podzieliły się na dwa obozy.Jeden tworzyły Austro-Węgry,Niemcy,Bułgaria i Turcja,nazywane państwami centralnymi ze względu na ich położnie geograficzne.W skład drugiego boku wchodziły Wielka Brytania,Francja,Rosja,Włochy i Stany Zjednoczone.Stronę tę nazywano państwami koalicji lub ententą.Tradycyjne uzbrojenie i kawaleriiitowej.Do masywnego uzycia weszły karabiny maszynowe i ciężkie działa.Zupełnie nowym rodzajem broni były czołgi.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata
Historia powszechna
Historia Polski