profil

Powstanie listopadowe - przyczyny, przebieg, skutki. Ogólne informacje.

drukuj
satysfakcja 82 % 3247 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

POWSTANIE LISTOPADOWE
Przyczyny:
* łamanie konstytucji przez cara
* dążenie do uzyskania własnego, suwerennego państwa
* wieści o wydarzeniach w Europie (rewolucja we Francji, zwycięskie powstania w Belgii i Grecji)
* brutalne postępowanie wielkiego księcia Konstantego (brata cara Aleksandra I) oraz innych urzędników carskich
* plany udziału wojska polskiego w interwencji rosyjskiej w zachodniej Europie

Ważne daty :

29-30 listopada 1830 r. - wybuch powstania listopadowego (noc listopadowa)

1815 r. - powstanie Królestwa Polskiego i nadanie mu konstytucji przez cara Aleksandra I
1828 r. - powstanie tajnej organizacji Sprzysiężenia Podchorążych
1831 r. - wojna polsko-rosyjska :
24-25 lutego 1831 r. - bitwa pod Grochowem (dowodził gen. Józef Chłopicki)
31 marzec 1831 r. - bitwa pod Wawrem i Dębe Wielkim (dowodził gen. Ignacy Prądzyński)
10 kwiecień 1831 r. - bitwa pod miejscowością Iganie
26 maj 1831 r. - bitwa pod Ostrołęką

Ważne postaci:
* Kaliszanie (przywódcami byli bracia Wincenty i Benewentura Niemojowscy) - posłowie, którzy w sejmie wystąpili przeciwko łamaniu konstytucji
* Adam Mickiewicz - należał do Towarzystwa Filomatów
* Walerian Łukasiński - był przywódcą Towarzystwa Patriotycznego
* Piotr Wysocki - stanął na czele Sprzysiężenia Podchorążych
* gen. Józef Chłopicki - parę dni po nocy listopadowej objął dowództwo i obwołał się dyktatorem powstania
* gen. Ignacy Prądzyński - opracował bardzo dobre plany działań wojsk polskich
* gen. Jan Skrzynecki - nie wykorzystał planów sporządzonych przez gen. Ignacego Prądzyńskigo
* gen. Józef Bem - uratował wojsko polskie przed całkowitą katastrofą ; dowodzona przez niego artyleria świetnie osłaniała odwrót wojsk polskich z bitwy pod Ostrołęką
* gen. Henryk Dembiński - na kilka dni objął naczelne dowództwo, jednak wycofał wojska pomimo, że dysponował jeszcze potężnymi siłami
* gen. Jan Krukowiecki - opanował zamieszki, które miały miejsce po klęsce armii polskiej na ulicach
* gen. Józef Sowiński - dowodził obroną w bitwie pod Wolą

Przyczyny klęski powstania :

/> * przewaga militarna Rosji
* nieudolność, niezdecydowanie i brak wiary w zwycięstwo wodzów naczelnych
* obojętność rządów państw europejskich wobec sprawy powstańczej
* brak decyzji sejmu w sprawie reform dotyczących położenia ludności wiejskiej (a więc w powstaniu nie brało udziału całe społeczeństwo)

Skutki :
* jego uczestników (głównie oficerów i działaczy politycznych) skazywano na śmierć, więzienie lub zsyłano na Syberię
* konfiskowano majątki tych, którzy zdołali wyemigrować
* szeregowych włączano na 25 lat do armii rosyjskiej
* ograniczono autonomię państwa polskiego (car Mikołaj I unieważnił konstytucję, zlikwidował sejm i wojsko polskie, najważniejsze urzędy powierzano już tylko Rosjanom itp. )
* rozpoczęto niszczenie oświaty i kultury polskiej (np. zamknięto polskie uniwersytety w Warszawie i Wilnie, wysyłano do Rosji eksponaty z muzeów i galerii, następowała rusyfikacja ; w szkołach średnich zaczął obowiązywać język rosyjski)


Przydatna praca? Tak Nie
Podobne prace:
Komentarze (3) Brak komentarzy
20.12.2011 (20:23)

Świetna praca..! Przydała mi się BARDZO ;P
:D

16.3.2011 (20:01)

Fenomenalna praca. Dzięki :*

17.10.2008 (18:30)

Dobra praca...Przydała się mi! thx

Historia powszechna
Historia Polski