profil

Ideał horacjański w wybranych lirykach Horacego.

poleca 85% 388 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Do Deliusza


W apostrofie do przyjaciela poeta radzi mu być 'opanowanym w godzinie klęski i obcym szałom radości'. Wiersz zawiera idee stoickie (pogodzenie się z nieuniknioną śmiercią, równość wszystkich wobec śmierci) i epikurejskie (należy cieszyć się życiem, korzystać z jego przyjemności, dopóki życie trwa). Poeta pyta o sens ludzkiego życie ('na cóż pędzi wijący się potok'). Wiersz przenika klimat spokoju.

Do Postuma


Poeta, zwracając się do przyjaciela snuje rozważania na temat czasu. Życie ludzkie szybko przemija. Nieubłaganie zbliżamy się do śmierci, starzejemy się. Kiedyś nadejdzie dzień, w którym każdy z nas będzie musiał zostawić to, co najbardziej kocha. PO nas przyjdą inni. Musimy cieszyć się póki czas.

Podoba się? Tak Nie
Teksty kultury