profil

Przebieg działań wojennych na froncie zach i wsch, rewolucja w Rosji

poleca 83% 717 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Przebieg działan wojennych
Dzialania na froncie wschodnim:austro-wegry-niemcy przeciw Rosji-1914 wojska rosyjskie ponosza kleske pod tennembergiem i nad jeziorami mazurskimi-1915-armia rosyjska nie utrzymala frontu na lini Gorlice,Bukowina,Podkarpacie,-rosja wycofuje się z Galicji, odzialy niemieckie wkraczaja do królestwa polskiego-1917 zwyciestwo rewolucji październikowej w Rosji-wladza radziecka wycofala Rosje z wojny
Działania wojenne na froncie Zachodnim:Niemcy-Francja i Anglia.-plan Szlifena wojny błyskawicznej,która miały przeprowadzic Niemcy-11.08.1914 armia niemiecka zajmuje Belgie,ostrzeliwuje Paryz-od5.10. trwała bitwa na Marna,zatrzymanie Niemców i ich porażka-od10.10. do 10.11. trwała bitwa Ipr,duze straty po stronie Niemców i sprzymierzonych-na froncie Zach pod koniec 1914r-wojna pozycyjna-1915-Włochy opuszczaja trójprzymierze, przechodza do trójporozumienia-1915-Niemcy ogłaszaja początek wojny podwodnej-1916-bitwa Jutlandzka, 21.02-rozpoczala się najkrwawsza bitwa pod Verdun-1916-bitwa nad Somą, nie udana próba przełamania frontu przez oddziały niemieckie
1917-Niemcy ogłaszają prowadzenie nieograniczonej wojny podwodnej-1918-kolejna próba przełamania frontu francuskiego przez oddzialy niemieckie, armia francuska pod dowodem mar Focha powstrzymała atak niemiecki
-11.11.18. Niemcy podpisuja warunki zawieszenia boni
Rewolucja w Rosji-rewolucja lutowa 1917-burzuazyjno-dem,obalenie caratu,powolanie tymczasowego rzadu burżuazyjnego-okres dwuwładzy w Rosji(a)działalność burżuazyjnego tymczasowego rządu,b)tworzenie rad delegatow robotniczych i żołnierskich na czele z piotrogrocka rada delegatow robotniczych i żołnierskich)-tezy kwietniowe Lenina:cała rada w rece rad,pokoj chatom,ziemia chłopom-z 7 na 8 list 1917r (24 na 25 paz) wybuch socjalistycznej rewolucji w Rosji:obalono rzad tymczasowy, powolano rzad Rade Komisarzy Ludowych z Leninem na czele, dyktatura Bolszewikow w Rosji, pierwsze dekrety władzy radzieckiej (o pokoju i o ziemi)
-wojna domowa w Rosji w latach 1917-1922:walka z kontrrewolucja,carskimi odzialami,które powróciły z frontu,walka z obca interwencja,komunizm wojenny:,,kto nie pracuje ten nie je?
Sprawa Polska:
W czasie Iw.ś. powstaly orientacje polityczne:PPS(Polska Partia Socjal) była to orientacja niepodleglosciowa,proaustriacka która dowodził J.Piłsudski. Narodowa Demokracja-orientacja niepodleglosciowa,prorosyjska,która dowodził R.Dmowski. SDKPiL-p0rzeciwnicy walki narodowo-wyzwolenczej,krytykuja wojna imperialistyczna.
Organizacje paramilitarne w Galicji do1914:K.Sosnowski we Lwowie utworzyl zwiazwk walki czynnej,W.Sikorski związek strzelecki,J.Pilsudski organizacja strzelec.Sikorski organizacja Legionu Zach i Wsch,1912 powolana Komisja Tymczasowa Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych
!!3.08.1914 w krakowskich oleandrach Piłsudski utworzyl kompanie kadrowa liczaca 144 sluchaczy szkol oficerskich zwiaznkow i druzyn strzeleckich, 6.08 kompania kadrowa wyruszyla z Krakowa w kierunku królestwa polskiego
W1914 Pilsudski utworzyl Polska Organizacje Wojskowa oraz w 1915 utworzyl Legiony Polskie: I brygada-Pilsudski, II brygada Połk Haller, III polk Szeptycki
Sprawa polska w polityce mocarstw:
a)14.08.14 wielki ksiaze Mikolaj Mikolajkewicz w odezwie do polakow wysuwa haslo zjednoczenia ziem polskich pod berlem cara.b)głównodowodzący wojsk niemieckich i austriackich wydali odezwy podobnej tresci.c)na terenie Galicji wladze wyrazily zgode na utworzenie Naczelnego Komitetu Narodowego-politycznej reprezentacji stronnictw galicylijskich.d)w Warszawie przedstawiciele kol prorosyjskich za zgoda Rosji utworzyli Komitet Narodowy Polski.e)po zajeciu zajeciu warszawy przez wojska niemieckie 5.11.16 proklamowanie przez cesarza Niemiec i Austrii utworzenie Samodzielnego Królestwa Polskiego jako monarchii dziedzicznej. Z inicjatywy zaborcow w warszawie w styczniu 1917 utworzono Tymczasowa Rade Stanu i Polskie Sily Zbrojne.f)w 1917 doszlo do umiędzynarodowienia aprawy polskiej, 27.03.17. Orendzie Piotrogrodzkiej Rady Delegatow Robotniczych i Żołnierskich stwirdzajace prawa polakow do odbudowy niepodleglej Polski, Tymczasowy Rzad burżuazyjny przyznal również prawp polakom do odzyskania niepodległości i utworzenie Królestwa Polskiego w sojuszu z Rosja, 27.08.1917 dekret Rady Komisarzy Ludowych Rosji Radzieckiej o anulowanie traktatow rozbiorowych.g)w czerwcu 1917 prezydent frabcji wyrazil zgode na tworzenie armii polskiej na ziemiach francuskich(blekitna armia), wladze francuskie pozwolily również w Lozannie na utworzenie Polskiego Komitetu Narodowego, który uznawany był za prawowita wladze polityczna Polski.h)w 1917 w warszawie cesarz niemiecki i austriacki powołują rade regencyjna na czele z arcybiskupem Kokowskim.i)po stronie Rosji z inicjatywy Dmowskiego walczyl region Pulawskiego(1914).j)w 1917 na terenie Białorusi utworzono Dywizje Strzelcow Polskich, która weszla w sklad I korpusu dowodzonego przez gen Dowbor-Muśnickiego,walczyli z oddziałami radzieckimi.k)w 1918 na Ukrainie utworzono II i III Korpus Polski walczacy z oddziałami rewolucyjnymi,ostatecznie rozbrojeni żołnierze przez wojska niemiecko-austriackie

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 3 minuty

Typ pracy