profil

Władcy Polski

poleca 80% 781 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
Kazimierz Wielki Mieszko I Bolesław Chrobry Władysław Łokietek bitwa pod Grunwaldem bitwa pod Grunwaldem

Mieszko I – pierwszy władca Polski, za jego panowania Polska przyjęła chrzest – było to w 966 r.

Bolesław Chrobry – pierwszy król Polski. Koronował w 1025 r. Za jego panowania utworzono w Gnieźnie arcybiskupstwo.

Bolesław Śmiały – Król Polski od 1076 r. Za jego panowania wzrosło znaczenie polityczne Polski, ale jednocześnie ciągłe wojny wyniszczały kraj.

Władysław Łokietek - król Polski od roku 1320, starał się o zjednoczenie dzielnic Polski.

Kazimierz Wielki – król Polski od 1333 r. Za jego panowania kraj rozwinął się gospodarczo. W Polsce panował dobrobyt i pokój. Dzięki królowi powstały nowe wsie założono nowe miasta, które król kazał otaczać murami. O królu Kazimierzu mówi się, że zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną – do budowy miast używano cegieł.
Za czasów Kazimierza zostało ujednolicone prawo i narodził się pomysł założenia uniwersytetu – Akademii Krakowskiej. Polska powiększyła swoje terytorium prawie trzykrotnie i stała się ważnym państwem w Europie. To Kazimierz Wielki wprowadził w Polsce nową monetę – srebrny grosz.

Jadwiga – była pierwszą kobietą na tronie polskim! Została królem w 1384 r. , gdy miała 11 lat. Szlachta zdecydowała, że trzeba znaleźć Jadwidze męża, który nie tylko umiałby opiekować się królową, ale też dobrze rządziłyby Polską. Najlepszym kandydatem okazał się Jagiełło. Był on księciem Litwy – kraju sąsiadującego z Polską.

Władysław Jagiełło – król Polski od 1386 r. Jagiełło obiecał, że w zamian za rękę Jadwigi przyłączy Litwę do Polski. Książe litewski przyjął wraz z całym krajem chrzest. Na chrzcie przyjął imię Władysław. Unia w Krewie spowodowała, że Polska i Litwa miały tego samego władcę – Władysława Jagiełło. Taki sojusz był i dla Polski, i dla Litwy bardzo korzystny. Dwa kraje były silniejsze niż jeden i mogły lepiej bronić się przed największym wrogiem – Krzyżakami. To dzięki zdolnemu królowi Polacy i Litwini zwyciężyli Krzyżaków pod Grunwaldem w 1410 r.

Kazimierz Jagiellończyk – król Polski od 1447 r. To za jego panowaniem Polska bierze udział w wojnie trzynastoletniej ( z krzyżakami), która kończy się podpisaniem II pokoju toruńskiego, na mocy którego Polska odzyskuje Pomorze Gdańskie z Malborkiem i Elblągiem oraz Warmię. Uzyskujemy dostęp do morza.

Zygmunt I Stary - król Polski od 1507 r. Za jego panowania następuje hołd Prus, przyłączenia Mazowsza do Polski, zawarcia pokoju z Turcją oraz przebudowa siedziby królewskiej – zamku wawelskiego.

Zygmunt August - koronowano go na króla Polski już jako dziesięciolatka w 1530 r., ale faktycznie przejął rządy po śmierci swego ojca Zygmunta I Starego w 1548 r. Przeprowadził wiele reform, przyłączył do Polski Inflanty, doprowadził do Unii Realnej między Polską a Litwą (podpisanej w Lublinie).

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Treść sprawdzona

Czas czytania: 2 minuty