profil

Kości człowieka

poleca 85% 663 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Kręgosłup Kręgosłup zbudowany jest z 33 lub 34 kręgów:

-7 szyjnych(pierwszy-atlas, drugi-obrotnik)
-12 piersiowych
-5 lędźwiowych
-5 krzyżowych
-4-5 kości guzicznych (połączone ze sobą tworzą kość guziczną)

Klatka piersiowa Klatka piersiową tworzy:

-mostek
-12 par żeber( żebra prawdziwe w liczbie 7 par, łączą się bezpośrednio z mostkiem, spośród żeber rzekomych 3 łączą się bezpośrednio z mostkiem i tworzą łuk żebrowy, 2 to żebra wolna.)
-12 kręgów piersiowych

Kości czaszki

Kościec głowy - czaszka- składa się z dwóch części mianowicie z górnej i tylnej

czaszki mózgowej (mózgoczaszki) oraz z dolnej i przedniej - czaszki trzewnej trzewioczaszki). Pierwsza z nich jest puszką kostną osłaniającą mózgowie, druga składa się z licznych i zawiłych w budowie kości, otaczających początkowy odcinek dróg oddechowych i pokarmowych. Mieszczą się w niej narządy zmysłów oraz narząd żucia, służący do rozdrabniania pokarmu. W skład czaszki mózgowej wchodzi osiem kości: potyliczna, klinowa, czołowa, sitowa, dwie kości ciemieniowe i dwie skroniowe. Do czaszki trzewnej należy sześć kości parzystych: szczęka, kość jarzmowa, podniebienna. nosowa, łzowa, małżowina nosowa dolna i dwie kości nieparzyste: żuchwa i lemiesz. Do czaszki trzewnej zalicza się również kość gnykową.

Czaszka składa się z kości części mózgowej czaszki oraz z części trzewnej

czaszki.

Patrząc od przodu wyróżniamy następujące kości:

-czołową
-2 ciemieniowe
-potyliczna
(w czaszce noworodka i niemowlęcia kości złączone są za pomocą błony
włóknistej, zwanej ciemiączkiem, potem przemienia się ono w szwy)
-kość czołowa
-kość sitowa
-kość klinowa
-2 kości skroniowe

Kości części trzewnej czaszki

-2 kości nosowe
-2 kości łzowe
-2 kości podniebienia
-lemiesz
-szczęka
-żuchwa

Obręcze :

-Miednicowa: (miednica, powstała ze zrośnięcia się kości biodrowych, łonowych, kulszowych, kości ogonowej

-Obręcz barkowa
2łopatki, 2 obojczyki, mostek

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata