profil

Dlaczego Kozacy buntowali się przeciwko Polsce?

poleca 82% 1537 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Powstanie Chmielnickiego

Naród kozacki wywodził się z różnych narodowości i stanów społecznych. Pierwszą warowną siedzibę kozacką na jednej z nieprowskich tzw. Sicrz wysp założył magnat Dymitr Wiśniowiecki. Takie były początki Kozaczyzny. Na tereny te ściągali ludzie uciekający przed prawem , poszukiwacze przygód i łupów , a także wyzyskiwani chłopi pańszczyźniani.
Trudni do okiełznania, niepokorni Kozacy byli niebezpieczni dla kresowych magnatów . W XVII w. zaczęli coraz bardziej identyfikować się z Rusinami. W większości Kozacy byli prawosławni i źle nastawieni do katolików i do Unitów. Koronni magnaci dążyli do podporządkowania sobie Kozaków.

Argumenty te trafiały do sejmu i kolejnych królów, którzy korzystali chętnie z tzw. usług rejestrowych Kozaków w czasie wojen. Podczas pokoju rejestr radykalnie zmniejszano , co było przyczyną wielu powstań kozackich , które zaczęły wybuchać pod koniec XVI w. Kozacka samowola była przyczyną wielu kłopotów Rzeczpospolitej.

Podoba się? Tak Nie