profil

Człowiek w teatrze codzienności - analiza zachowań bohaterów "Ferdydurke".

poleca 93% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Człowiek w teatrze codzienności. Dokonaj analizy zachowań bohaterów, którzy pojawiają się w wybranych fragmentach powieści "Ferdydurke" i przedstaw Gombrowiczowską filozofię formy, prezentowaną w utworze.

I Rozwinięcie tematu (treść)

Bohaterowie wobec formy:
Józio:
-jest nieokreślony, nijaki, czuje sie wewnętrznie rozdarty,
-nie ma określonego zawodu,
-nie ma jasno wyznaczonej roli społecznej,
-niepokoi innych, prowokuje ich do tego, by nadali mu jakąś formę,
Maksymalnie 2 punkty - po jednym za każdą ze wskazanych wyżej informacji.

Próby uformowania Józia:
-ciotki chcą, by wreszcie było wiadomo, kim jest Józio, proponują mu formę adwokata, biuralisty, lekarza, koniarza lub kobieciarza
-Pimko narzuca Józiowi formę ucznia,
-Zuta Młodziakówkna przyprawia Józiowi "gębę" nieszczęśliwie zakochanego,
-Zosia nadaje Józiowi formę szczęśliwie zakochanego.
4 punkty - po jednym za wskazanie osoby i określenie, jaką formę stara się ona nadać Józiowi.

Inni bohaterowie wobec formy:
-Pimko przyjmuje formę staroświeckiego belfra (zwłaszcza wobec Młodziaków),
-Zuta Młodziakówna przyjmuje formę dziewczyny wyzwolonej, nowoczesnej (zwłaszcza wobec Pimki),
-Zosia przyjmuje formę zakochanej wobec Józia, który ją porwał).
3 punkty - po jednym za wskazanie bohatera i określenie przybieranej przez niego formy.

Uwaga: Samo wymienienie danej postaci nie wystarczy, by otrzymać punkt.

Filozofia formy:

1. Forma jest istotą stosunków między ludzkich, rodzajem maski, roli, jaką człowiek gra przed innymi ludźmi.
2. Forma jest "produktem społecznym, rodzi się podczas kontaktów międzyludzkich.
3. Brak określonej formy wywołuje konsternacje u innych, człowiek bywa wówczas przymuszany do przyjęcia jakiejś roli.
4. Ludzie narzucają sobie nawzajem różnorodne formy.
5. Ludzie określają się względem innych i w tym sensie stwarzają siebie nawzajem.
6. Proces narzucania formy Gombrowicz określa takimi terminami jak: "upupianie" i "przyprawianie gęby".
7. "Upupienie" to nadawanie komuś formy infantylnej.
8. "przyprawianie gęby" to wtrącanie kogoś w śmieszność, nadawanie mu roli groteskowej i absurdalnej.
9. Człowiek nie jest w stanie oprzeć się formie, jest wobec niej słaby i bezwolny.
10. Przed formą nie ma innej ucieczki jak tylko w inną formę.
11. Ratunkiem przed formą rodzącą się w spotkaniu dwóch osób jest pojawienie się trzeciego człowieka.
12. Człowiek potrzebuje formy i jednocześnie się przed nią broni, gdyż go ogranicza i zniewala.
Maksymalnie 14 punktów - po dwa punkty za każdy z wymienionych elementów.

Pisarz wobec problemu formy:
-Gombrowicz ośmiesza formy, jakie przyjmujemy.
-Pisarz ukazuje formy międzyludzkich kontaktów w sposób karykaturalny (parodystyczny, groteskowy).
2 punkty - jeśli umieścisz w swojej pracy którąkolwiek z podanych informacji.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Materiały do matury