profil

Alkohol - zagrożenia

poleca 85% 302 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

ALKOHOL

Alkohole - związki organiczne zawierające jedną lub więcej grup hydroksylowych połączonych z atomem węgla w hybrydyzacji sp3. Związki organiczne połączone z węglem w hybrydyzacji sp2 to fenole lub enole. W mowie potocznej przez "alkohol" rozumie się zazwyczaj alkohol etylowy (etanol), a napoje alkoholowe to napoje zawierające właśnie ten alkohol. Został odkryty przez Arabów

ALKOHOL ? NASZ TOWARZYSZ?

Napoje zawierające alkohol towarzyszą nam prawie od początku naszego istnienia. Alkohol w najróżniejszych formach, bardziej lub mniej udoskonalonych, stanowił zawsze część cywilizacji. Ta tajemnicza substancja pojawia się obok nas już w pierwszych dniach naszego życia, gdyż świętowanie naszych narodzin przeważnie odbywa się wśród toastów i brzęku kieliszków. Będzie również w mniejszym lub większym stopniu towarzyszyła w trakcie naszego życia, a także po jego zakończeniu, gdy bliskie nam osoby będą spożywały ją z okazji stypy.

SPOSÓB PRODUKCJI ALKOHOLI

Produkcja alkoholów spożywczych polega na fermentacji węglowodanów, czyli cukrów prostych i złożonych. Do produktów zawierających węglowodany dodaje się drożdże, a następnie otrzymaną masę destyluje i rektyfikuje.


PROCENTY W NAPOJACH ALKOHOLOWYCH

Spośród używanych u nas napojów alkoholowych najmniej alkoholu etylowego zawiera piwo ? średnio około 4,5%, a następnie wino około 15%. Likiery mają przeważnie około 30%, wódki gatunkowe do 49%, wódki czyste 45%. Produkowane są także wódki o zawartości alkoholu powyżej 45%.

METANOL

Alkohol metylowy (metanol), jest niezwykle silnie trującym związkiem chemicznym, który swym smakiem i wyglądem przypomina alkohol etylowy. Uzyskuje się go syntetycznie lub w wyniku suchej destylacji drewna. Dlatego nosi też nazwę alkoholu drzewnego. Stosowany jest głównie jako rozpuszczalnik w przemyśle, zwłaszcza chemicznym.
Spożycie metanolu może powodować tragiczne skutki. Metanolu nie można w żaden sposób zneutralizować w organizmie. W czasie jego spalania powstają w ustroju silnie trujące i nie ulegające dalszemu rozpadowi związki. Zarówno sam alkohol jak i produkty jego utleniania wydalane są przez nerki bardzo powoli, dlatego też łatwo dochodzi do nagromadzenia się w organizmie metanolu. Objawami zatrucia są zawroty i bóle głowy, silne osłabienie, bóle brzucha, wymioty i zaburzenia widzenia, śpiączka. Na skutek porażenia ośrodka oddechowego może nastąpić śmierć. Może dojść do całkowitej utraty wzroku, spowodowanej porażeniem nerwu wzrokowego i do znacznego pogorszenia słuchu na skutek uszkodzenia nerwu słuchowego.

DENATURAT

Denaturat zwiera 1% aldehydu octowego - związku silnie trującego. Spirytusu porektyfikacyjnego nie oczyszcza się, dodaje się natomiast do niego barwnik oraz szkodliwe dla zdrowia związki skażające. Substancji tych w żaden sposób nie można później oddzielić od alkoholu. Denaturat uzyskuje się też czasem ze spirytusu posiarczynowego. Zawiera on wówczas oprócz wspomnianych związków do 4% metanolu. Jednorazowe wypicie denaturatu nie musi spowodować śmierci. Toksyczne związki odkładają się w organizmie, nie są z niego wydalane. Parokrotne wypicie denaturatu doprowadza do gromadzenia się trucizn, co w konsekwencji grozi ciężkimi, trwałymi uszkodzeniami narządów wewnętrznych a często również śmiercią.

PIJAŃSTWO A ZESPÓŁ UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

Błędnie sądzi się, że pijaństwo i alkoholizm to jedno i to samo. Tak naprawdę to dwie różne regóki. Pijaństwo - szkodliwy społecznie nawyk czy obyczaj.
Alkoholizm - choroba, jako jeden z przejawów ograniczonej sprawności związanej z piciem alkoholu.

Termin abstynencyjnymi oznacza objawy powodowane ?odstawieniem?. Pojawiają się one wówczas, kiedy spada poziom alkoholu we krwi. Są to m.in. silne drżenia mięśniowe, nadmierna potliwość, wymioty, nudności, biegunki. Jednocześnie występuje rozdrażnienie, niepokój, lęk, zaburzenia snu, a nawet mogą wystąpić objawy choroby psychicznej.

Kolejnym objawem uzależnienia może być zmiana tolerancji na alkohol. U większości osób pojawia się najpierw wzrost tolerancji jako jeden z wczesnych objawów wchodzenia w uzależnienie. Cechą charakterystyczną tego zjawiska jest możliwość wypicia wielokrotnie większej niż kiedyś dawki alkoholu, bez objawów upicia się (tzw. mocna głowa). Później w miarę rozwoju uzależnienia tolerancja spada. Do upicia się może wystarczyć nawet kufel piwa.

A oto sposób odróżnienia osoby uzależnionej od pijaka: Pijak pije, bo chce, ale w dowolnej chwili może przerwać i odstawić kieliszek, alkoholik często nie chce pić, ale jeśli zacznie ? pije w sposób przymusowy.
?Pijak mógłby przestać pić, gdyby chciał; alkoholik chciałby przestać pić, gdyby mógł?

Z psychologicznego punktu widzenia bardziej podatne na uzależnienie od alkoholu będą te osoby, które częściej niż inne popadają w konflikt z otoczeniem, nie potrafią rozwiązać swoich problemów emocjonalnych, często przeżywają stany napięć psychicznych. Niebezpieczeństwo pojawia się w momencie, kiedy zauważą one, że alkohol przynosi chwilową ulgę, ułatwia zaśnięcie itp. Wprawdzie powoduje on przeżycia nieprzyjemne takie jak bóle głowy czy nudności pojawiające się nazajutrz.

UPICIE

Droga do uzależnienia od alkoholu prowadzi bardzo często przez charakterystyczne dla pijaństwa upijanie się. Najczęściej spotykaną formą upicia jest upicie zwykłe. Każdy stan upicia stanowi reakcje organizmu na spożytą dawkę alkoholu. Już po wypiciu 50 ? 100g wina lub 2 piwa obserwuje się zaburzenie procesów intelektualnych, a stężenie alkoholu we krwi może osiągnąć próg nietrzeźwości tj. przekroczyć 0,5%. Przy stężeniu alkoholu 0,5 ? 1,0? występują objawy lekkiego zatrucia. Pojawia się pobudzenie psychiczne i ruchowe. Pijący czuje się pewniej, łatwiej nawiązuje kontakt z otoczeniem, opanowuje go poczucie beztroski. Kolejne porcje alkoholu zwiększają jego poziom we krwi do 2 ? 2,5? dają wyraźne objawy upicia. Wyzwalają się pobudzenia ruchowe, maleje koordynacja ruchów. Treść wypowiedzi ubożeje, wymyka się spod kontroli. Pijący staje się kłótliwy. Jego reakcje są niewspółmierne do bodźców, ujawniają się działania popędowe. Spotyka się często stany pobudzenia seksualnego, prowadzące do popełnienia przestępstw. Mogą również wystąpić zachowania agresywne wobec otoczenia, a niejednokrotnie wobec siebie samego. Stężenie alkoholu dochodzące do 3,5 ? 4? daje objawy głębokiego upicia. Wypowiedzi zamieniają się w niezrozumiały bełkot. Ruchy stają się coraz bardziej niezdarne, powolne. Człowiek na trudności z utrzymaniem równowagi, chętnie przybiera pozycję siedzącą lub leżącą, niejednokrotnie pada bezwładnie. Stężenie alkoholu powyżej 4? powoduje na ogół głębokie zahamowanie czynności układu nerwowego. Zaburzenie świadomości manifestuje się wystąpieniem śpiączki. Jeśli głębokie zahamowanie czynności centralnego układu nerwowego obejmuje także ośrodek oddechowy, następuje śmierć na skutek zahamowania oddechu. Czasem spotykamy sytuację, kiedy organizm na niewielką dawkę alkoholu reaguje upiciem patologicznym ? chorobą psychiczną występującą w postaci podobnej do padaczki lub w postaci urojeniowej. Objawy utrzymują się do kilkunastu godzin. Człowiek nie robi na otoczeniu wrażenia nietrzeźwego. Jednak całe jego zachowanie jest wynikiem doznań chorobowych, takich jak lęk, omamy (halucynacje), czy urojenia. Zachowanie nosi cechę wściekłości lub agresywności, a jego skutkiem są czyny karalne. Podobnie upicia powikłane ? charakteryzują się nieproporcjonalnymi do wypitej ilości alkoholu zmianami zachowania i pobudzeniem ruchowym. Nie dochodzi jednak do tak głębokiego zerwania kontaktu z rzeczywistością jak w przypadku upicia patologicznego. Złożoną postać upicia zwykłego cechuje przebieg dwóch faz. Może ona wystąpić wówczas, gdy w trakcie zwykłego upicia zadziała na pijącego silny w postaci np. urazu psychicznego mechanicznego. Upicie pogłębia się gwałtownie. Pojawia się znaczne pobudzenie ruchowe i agresja. Inną patologiczną reakcją na alkohol może być stan silnego depresyjnego pobudzenia z niespodziewanymi i często udanymi zamachami samobójczymi.

ZABURZENIA PSYCHICZNE W PRZEBIEGU UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

W przebiegu uzależnienia od alkoholu następują nieodwracalne zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym.

ALKOHOLIZM JEST CHOROBĄ

Każdego dnia 3mln naszych rodaków pije alkohol. Z tej liczby milion doprowadza się codziennie do stanu nietrzeźwości. Alkoholizm jest chorobą wyniszczającą nie tylko pijących, ale i ich rodziny. Jak każda inna, ma swój początek i poszczególne fazy. Wyróżniamy cztery fazy: od picia dla towarzystwa (I faza) do uzależnienia (IV faza). Alkoholicy nie mający alkoholu sięgają po denaturat, wodę kolońską, płyn borygo. Piją nadal, bo nie widzą innego wyjścia z sytuacji. Prowadząc z czasem do zupełnego wyniszczenia a wreszcie śmierci.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 7 minut