profil

Cukry

poleca 84% 384 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Cukry - alkohole wielowodorotlenowe (sacharydy, węglowodany)
Skrobia i celuloza zbudowane są z wielu reszt glukozowych
Fermentacja alkoholowa - reakcja katalizowana enzymami wytwarzanymi przez drożdże, głownym produktem jest alkohol etylowy

Rozkład termiczny- cukier po ogrzaniu rozkłada się na węgiel i wodę
Hydroliza - rozpad dwu- i wielocukrów na monocukry, zachodzi w podwyższonej temperaturze i w środowisku kraśnym
Fotosynteza - wieloetapowa przemiana chemiczna przebiegająca w roślinach wg schematu sumarycznego: dwutlenek węgla woda --- cukier tlen
Utlenianie biologiczne - przemiana chemiczna przebiegająca w organizmach zwierzęcych wg schematu sumarycznego: cukier tlen --- dwutlenek węgla woda
Glukoza - we krwi
Fruktoza - w owocach i miodzie
Sacharoza - w burakach cukrowych i trzcinie cukrowej
Celuloza - w źdźbłach trawy, łodygach i pniach drzew
Skrobia - w nasionach bulwy i kłączach roślin
Glukoza, fruktoza, sacharoza ? substancje stałe, krystaliczne, bezbarwne, słodkie, dobrze rozpuszczalne w zimnej wodzie
Celuloza, skrobia - ciała stałe, nie rozpuszczają się w węglowodanach, bezpostaciowe
WZÓR OGÓLNY : HO- RM -OH HO- RM -OH --- HO- RM -O- RM -OH H2O
Wielocukry - naturalne polimery w których powtarza się pewna grupa atomów wzór ogólny: HO - RM - O - H

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta